Re: fpm (fwd)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-19 13:09:45

Per Larsson wrote:
> > #: src/interface.c:611
> > msgid "Launcher:"
> > msgstr "Startare:"
> >
> > #: src/interface.c:1296
> > msgid "FPM: Launcher Preferences"
> > msgstr "FPM: Startarinställningar"
> >
> > #: src/interface.c:1376
> > msgid "Launcher Name:"
> > msgstr "Startarnamn:"
> 
> Det här var knepigt. "Startare" är ett mycket märkligt ord, men jag kommer
> inte på något bra sätt att översätta 'Launcher'.

Nä, det är knepigt. Men jag har översatt det med "startare" tidigare.


> > #: src/interface.c:971
> > msgid "Avoid ambiguous characters (l,I&1, O&0, etc.)"
> > msgstr "Använd mångtydiga tecken (l,I&1, O&0, osv.)"
> 
> Här skall det väl snarare vara "Undvik"?

Ajaj. :-)
Tusen poäng till dig. Många tack!


> > #: src/interface.c:1446 src/interface.c:1486
> > msgid "to primary sel."
> > msgstr "till primärt urklipp."
> >
> > #: src/interface.c:1454 src/interface.c:1494
> > msgid "to clipboard"
> > msgstr "till klippbord"
> 
> Enligt gnome-ordlistan så är översättningen av 'clipboard' "urklipp".

Det är sant. Det var faktiskt medvetet här, eftersom jag var rädd att
använda "urklipp" på den andra skulle kunna förväxlas med den första.
Men jag ändrar till "till urklipp" på den andra. Tack för påpekandet!


Martin ``rydis'' Rydstr|m wrote:
> > > > #: src/interface.c:971
> > > > msgid "Avoid ambiguous characters (l,I&1, O&0, etc.)"
> > > > msgstr "Använd mångtydiga tecken (l,I&1, O&0, osv.)"
> > >
> > > Eller kanske tvetydiga?
> 
> Eh, skall det inte vara /undvik/?

Det ska det, och det är ändrat nu. :)

Ni båda ska ha stora tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/fpm.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.