Re: Tar 1.13.23

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-17 23:17:56

Daniel Resare wrote:
> >   #: src/extract.c:577
> >   #, c-format
> > N msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
> > N msgstr "%s: Katalog bytte namn före dess status kunde extraheras"
> > N
> >   #: src/extract.c:634
> 
> Personligen tycker jag att "innan" ligger bättre i munnen än "före" i detta
> sammanhang.

Instämmer.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.