Re: moleskine

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-15 14:25:24

Christian Rose:

> Jag ändrar dock till "ensam" och "parad", men detta kommer först med i
> min nästa uppdatering av moleskine-översättning.

Jag kanske skulle föredra "udda" framför "ensam". (Men "jämna"
parenteser kanske inte fungerar så bra, förstås).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.