Re: New PO file matrix

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-15 14:23:09

François Pinard:

>          ko lv nb nl nn no pl pt ru sk sl sv tr uk zh
> a2ps      |     []       []  []       | 6

Hmm? Visst tusan finns det en svensk översättning av a2ps? Eller
underhålls den inte längre? Om inte kan jag tänka mig att ta över den.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.