Re: gtkhtml igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-12 14:51:22

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: components/html-editor/GNOME_GtkHTML_Editor.xml.in.h:95
> > N msgid "_Center"
> > N msgstr "_Mitten"
> 
> >   #: components/html-editor/gtkhtml-editor-properties.glade.h:9
> >   #: components/html-editor/paragraph.c:159 components/html-editor/toolbar.c:500
> > N msgid "Center"
> > N msgstr "Mitten"
> 
> Det skall inte vara "centrera"?

Detta får man bland annat när man väljer "Alignment"("Justering"). Den
är alltså knepig. Men jag ändrar till "Centrera".


> >   #: components/html-editor/toolbar.c:511
> > N msgid "Makes the text bold"
> > N msgstr "Gör texten fetstilad"
> 
> Jag gillar inte "fetstil" som verb.

Umm, är det inte ett adjektiv här?


> Hellre något som "Gör texten i fetstil" eller så.

Blir "Gör texten fetstilt" bättre?

Du ska ha tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtkhtml.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.