Re: rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-12 13:18:49

Christian Rose writes:
> "För många UID"?

Jag tycker egentligen det låter konstigt att säga så.  Men "uid" är
väl snarare neutrum än utrum, och så brukar man ju böja så.  Så ok,
jag ändrar till det.

> > > >   #: lib/poptQV.c:80
> > > > N msgid "rpm query mode"
> > > > N msgstr "rpm frågeläge"
> > >
> > > Kanske rpm-frågeläge? Gäller kanske på fler ställen
> > 
> > Jag uppfattar "rpm" här som namnet på programmet som man kör, och att
> > det är i frågeläge.  Då tycker jag inte det skall skrivas samman.
> > Möjligen skulle man kunna ha genitivform, men det blir inte så snyggt
> > och behövs inte.
> > 
> > Rpm-frågeläge hade betytt att det var ett läge för att fråga om
> > rpm:er.  Det råkar det i och för sig vara på ett eller annat sätt, men
> > det är nog inte det man vill markera.
> 
> Okej, vi har nog debatterat detta tidigare vill jag minnas.

Jag känner inte igen precis den här vändningen, men vi har nog varit
inne på närliggande debatter, ja.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.