Re: rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-10 15:26:57

Göran Uddeborg wrote:
> > >  #: build/names.c:84
> > > N msgid "getUidS: too many uid's\n"
> > > N msgstr "getUidS: för många uid:er\n"
> >
> > Måste man böja det i plural på svenska?
> 
> Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Vad tänger du dig att jag
> skulle skriva istället?

"För många UID"?


> > >  #: lib/poptQV.c:80
> > > N msgid "rpm query mode"
> > > N msgstr "rpm frågeläge"
> >
> > Kanske rpm-frågeläge? Gäller kanske på fler ställen
> 
> Jag uppfattar "rpm" här som namnet på programmet som man kör, och att
> det är i frågeläge. Då tycker jag inte det skall skrivas samman.
> Möjligen skulle man kunna ha genitivform, men det blir inte så snyggt
> och behövs inte.
> 
> Rpm-frågeläge hade betytt att det var ett läge för att fråga om
> rpm:er. Det råkar det i och för sig vara på ett eller annat sätt, men
> det är nog inte det man vill markera.

Okej, vi har nog debatterat detta tidigare vill jag minnas.


> > >  #: lib/rpminstall.c:161
> > > N msgid "Preparing..."
> > > N msgstr "Förbereder..."
> > >
> > >  #: lib/rpminstall.c:163
> > > N msgid "Preparing packages for installation..."
> > > N msgstr "Förbereder paket för installation ..."
> >
> > De har inget blanksteg innan trippelpunkter här, och för att vara
> > konsekvent med ditt tidigare meddelande...
> 
> Det är jag som har tagit intryck av din tidigare argumentation. Du
> tyckte att menyer och liknande ettordssammanhang var ställen där man
> inte skulle ha mellanrum före punkterna av ett antal skäl. Jag har
> anammat det.
> 
> När det däremot som i det andra fallet är mer riktig löpande text det
> handlar om vill jag hålla fast vid Svenska skrivreglers
> rekommendation.

Hmm, okej.


> Det är därför det ser ut som det gör. Har du ytterligare synpunkter
> på detta?

Nej, tyckte bara att det såg inkonsekvent ut, men visste inte att du
numera bedömde situationerna olika.


> > >  #: lib/verify.c:409
> > >  #, c-format
> > > N msgid "missing  %s"
> > > N msgstr "saknas   %s"
> >
> > kanske "saknad", om det syftar på %s som följer?
> 
> Detta är vad som skrivs ut när man verifierar paket:
> 
>   uebn> rpm -V sendmail
>   S.5....T c /etc/aliases
>   S.5....T c /etc/mail/access
>   saknas   /etc/rc.d/rc0.d/K30sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc1.d/K30sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc3.d/S80sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc4.d/S80sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc5.d/S80sendmail
>   saknas   /etc/rc.d/rc6.d/K30sendmail
>   S.5....T c /etc/sendmail.cf
>   S.5....T c /etc/sysconfig/sendmail
>   S.5....T  /var/log/sendmail.st
> 
> Båda är ju tänkbara. Man kan säga både att
> "/etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail saknas" och att
> "/etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail är saknad". Jag tycker nog det förra är
> smidigare, men är eventuellt mottaglig för övertalningsförsök.

Nja, så viktigt tyckte jag inte det var. :)


> > >  #: rpmdb/db1.c:562 rpmdb/db3.c:1060
> > > N msgid "shared"
> > > N msgstr "delat"
> >
> > Kanske "delad"? Vad är sammanhanget?
> 
> Jag fick kolla, men det var vad som fylldes i i meddelandet:
> 
>  msgid "cannot get %s lock on database\n"
>  msgstr "kan inte få %s lås på databas\n"
> 
> Så "delat" är nog rätt den här gången.

Har du buggrapporterat denna synnerligen olämpliga
meddelandekonstruktion? Även om Jeff är allmänt restriktiv till att
ändra något överhuvudtaget som någon annan påpekar, tycker jag att detta
borde rapporteras som ett fel med avseende på översättning.

Du kan ju nämna problematiken inom svenskan som ett exempel där
ovanstående meddelandekonstruktion är synnerligen trasig.


> > > N msgid "Bad server response"
> > > N msgstr "Konstigt svar från server"
> >
> > eller kanske felaktigt?
> 
> Jag tittade lite hur det används. Det KAN vara fel, men det kan också
> vara att servern ger ett i och för sig korrekt svar som rpm inte vet
> vad den skall göra med. Eftersom det används till båda delarna så är
> nog "konstigt" mest rätt.

Okej.


> > >  #: rpmio/rpmio.c:611
> > > N msgid "Error setting remote server to passive mode"
> > > N msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"
> >
> > den?
> 
> Ja, var kom det ifrån tro? Bort, bort!

;-]


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.