Re: lilypond-1.4.6

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-04 15:51:02

Jag lovade ju att jag skulle titta på lilypond...

Martin Norbäck wrote:
> #: ly2dvi.py:264 mup2ly.py:158 update-lily.py:183
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE"
> msgstr "Användning %s [FLAGGOR] FIL"

Tror Göran redan påpekade FLAGGA här.


> # här är det fråga om rensning av en temporärkatalog
> #: ly2dvi.py:321
> #, c-format
> msgid "Cleaning %s..."
> msgstr "Rensar %s..."

Kan man inte säga "städar"? Det är kanske bara jag som är uppvuxen vid
kusten, men "rensning" ger mig associationer till fiske...


> #: mup2ly.py:1115
> msgid "debug"
> msgstr "avlusningsutdata"

Också påpekat tigare. Felsökningsutdata. Smaksak.


> #: mup2ly.py:1116
> msgid "define macro NAME [optional expansion EXP]"
> msgstr "definiera makro NAME [valfri makroersättning EXP]"

inte NAMN?


> #: update-lily.py:223
> #, c-format
> msgid "Cleaning `%s'..."
> msgstr "Rensar \"%s\"..."

Samma som ovan om rensar/städar.


> #: update-lily.py:243
> #, c-format
> msgid "unpack and build in DIR [%s]"
> msgstr "packa upp och bygg i DIR [%s]"

Kanske KATALOG eller KAT?


> #: update-lily.py:244
> msgid "execute COMMAND, subtitute:"
> msgstr "kör COMMAND, ersätt:"

Inte KOMMANDO?


> #: update-lily.py:253
> msgid "upon failure notify EMAIL[,EMAIL]"
> msgstr "vid fel, meddela EMAIL[,EMAIL]"

Inte E-POST?


> #: update-lily.py:254
> msgid "remove previous build"
> msgstr "ta bort föregående byggning"

bygge. Även det är nog påpekat tidigare.


> #: data-file.cc:54
> msgid "EOF in a string"
> msgstr "EOF i en sträng"

Kanske ska förtydligas, "Filslut (EOF) ..."?


> #: input.cc:96
> msgid "non fatal error: "
> msgstr "icke-fatalt fel: "

kanske inte ödesdigert?


> #: text-stream.cc:10
> msgid "<stdin>"
> msgstr "<stdin>"

eller får "<standard in>" plats?


> #: all-font-metrics.cc:95
> #, c-format
> msgid "checksum mismatch for font file: `%s'"
> msgstr "felaktig checksumma för typsnittsfil: \"%s\""

Eller kontrollsumma?


> #: key-performer.cc:77
> msgid "FIXME: key change merge"
> msgstr "FIXA: tonartsbytessammanslagning"

/me känner sig stärkt i att han inte är den ende som gillar långa
sammansatta ord. :)


> #: main.cc:136
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE..."
> msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] FIL..."

Samma som tidigare med FLAGGA här.


> #: main.cc:72 main.cc:204
> msgid ""
> "    This program is free software; you can redistribute it and/or\n"
> "modify it under the terms of the GNU General Public License version 2\n"
> "as published by the Free Software Foundation.\n"
> "\n"
> "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
> "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
> "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\n"
> "General Public License for more details.\n"
> "\n"
> "    You should have received a copy (refer to the file COPYING) of the\n"
> "GNU General Public License along with this program; if not, write to\n"
> "the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,\n"
> "USA.\n"
> msgstr ""
> "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
> "modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
> "av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
> "någon senare version. \n"
> "\n"
> "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
> "UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
> "SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.  Se GNU General\n"
> "Public License för ytterligare information.\n"
> "\n"
> "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med\n"
> "detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59\n"
> "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

Du bör kanske ha med den där varningen om informell översättning av den
juridiska texten. Står om det på http://www.uddeborg.pp.se/sv/


> #: volta-engraver.cc:104
> msgid "Already have a volta spanner.  Stopping that one prematurely."
> msgstr "Har redan en reprisbryggare. Stoppar den tidigare."

Kanske "i förtid" löper mindre risk att förväxlas med att man stoppar
den andra, tidigare, reprisbryggaren.


> #: lexer.ll:538
> #, c-format
> msgid "unknown escaped string: `\\%s'"
> msgstr "okänd \"escaped\" sträng: \"\\%s\""

Tycker inte det är riktigt bra, men har inget bättre förslag på
"escaped" själv, tyvärr.


> #: main.cc:115
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]"
> msgstr "Användning: %s [FLAGGOR] [FIL]"

Samma om FLAGGA här som tidigare.


Precis som Göran så hoppade jag tacksamt över allt som hade med
musikaliska termer att göra. ;-)
Bra jobbat norpan!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.