Re: Översättningsstatistik

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-04 14:36:35

Martin Sj|gren wrote:
> > > På tal om det, finns det några bättre, mer vedertagna, översättningar av
> > > "i18n" (internationalization) och "l10n" (localization) än de jag fuskat
> > > med?
> >
> > internationalisering resp. lokalisering?
> 
> Så... Blir det i18g och l10g på svenska?

Är det avsett för vanliga dödliga är nog internationalisering respektive
lokalisering något mer dechiffrerbart, tror jag. I alla fall på svenska.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.