Lägga upp projekt?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-01 15:59:40

> Hur gör man för att få med ett program i översättningsprojektet?

Det finns väl instruktioner om det någonstans på projektets hemsida
har jag för mig.  Alltså själva TP:s hemsida,
http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML, inte min för den svenska
grenen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.