Re: sndconfig på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-31 02:41:08

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../sndconfig.c:1738
> >   msgid "A probe will now be performed for any PnP cards"
> > N msgstr "En undersökning kommer nu att utföras för eventuella PnP-kort"
> 
> Det blev bättre.  Kanske "En sökning kommer .... efter eventuella
> ..." vore ännu bättre, eller vad tycker du?

Kanske det. Jag ändrar till
"En sökning efter eventuella PnP-kort kommer nu att utföras"
Blir bättre ordföljd, tycker jag.


> >   #: ../sndconfig.c:1785
> >   #, c-format
> >   msgid "%s Probe Results"
> > N msgstr "%s-undersökningsresultat"
> 
> Och i så fall "%s-sökresultat".  Det finns några fall till.

Ja, och inte bara i denna fil... :(
Jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/sndconfig.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.