Re: printconf på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-31 02:27:55

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../util/printconf_tui.py:1198
> > N msgid "Translate \\n->\\r\\n"
> > N msgstr "Översätt \\n =>\\r\\n"
> 
> Hade du någon speciell tanke med att lägga till ett blanktecken före
> och ändra utseendet på pilen?  Eller tyckte du bara det var vackrare?
> Jag tycker det borde vara lika många blanktecken före som efter pilen.

Nejdå, det var inte avsiktligt. Jaghar tagit bort blanktecknet och
ändrat pilen till samma typ som i originalet. Tack!


> >   #: ../util/printconf_tui.py:1773
> > N msgid "US Letter PostScript Test Page"
> > N msgstr "PostScript-testsida i US Letter-format"
> 
> >   #: ../util/printconf_tui.py:1775
> > N msgid "A4 PostScript Test Page"
> > N msgstr "Skriv ut PostScript-testsida i A4-format"
> 
> Det där "skriv ut" som du lagt till i det andra meddelandet men inte
> det första, skall det verkligen vara med?

Nej. Det var en avluddning som gick fel. Tack!


> > N msgid ""
> > N "You must select a printer queue\n"
> > N " to make the default."
> > N msgstr ""
> > N "Du måste välja en skrivarkö för\n"
> > N " att göra den till standardvalet."
> 
> Eller kanske "Du måste välja att göra en skrivarkö till standardval."
>
> Det beror lite på sammanhanget.

Jag ändrar till ditt alternativ.


> > N msgid ""
> > N "Configure the server and queue of your remote lpd server. If no queue is "
> > N "specified, you will use the default queue on the remote server. Select "
> > N "strict RFC1179 compliance if you are having problems connecting to an older "
> > N "lpd server."
> > N msgstr ""
> > N "Konfigurera servern och kön till din fjärr-lpd-server. Om ingen kö är "
> > N "angiven kommer du att använda standardkön på fjärrservern. Välj strikt "
> > N "RFC1179-kompabilitet om du har problem med en äldre lpd-server."
> 
> "Om ingen kö anges kommer ..." blir nog bättre.

Ja, jag ändrar. Tack!


> >   #: ../gui/printconf-gui.glade.str:113
> > N msgid ", and "
> > N msgstr ", och "
> 
> Detta är förmodligen och:et före sista fallet i en uppräkning.  Och då
> skall man ju inte ha komma på svenska.  (Fast lurig var den! :-)

Minst sagt. Hata sådana här meddelandelösningar. Tack för att du
upptäckte det.


> > N msgid ""
> > N "On the following screens, you will be asked to provide\n"
> > N "information for adding a new print queue.\n"
> > N "\n"
> > N "Nothing will be done to your settings untill you hit "
> > N msgstr ""
> > N "På följande skärmar kommer du att efterfrågas information\n"
> > N "för att lägga till en ny utskriftskö.\n"
> > N "\n"
> > N "Ingetnting kommer att utföras förrän du trycker "
> 
> efterfrågas -> frågas om

Ändrat. Tack.


> > N "Translate \n"
> > N " => \r\n"
> >   msgstr ""
> > N "Översätt \n"
> > N " => \r\n"
> 
> Kan det där verkligen vara rätt?  Både orginal och kopia alltså.
> Borde det inte vara \\n och \\r, så att man ser \n och \r?

Jo, det borde det nog. Rapporterar du?
Tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/printconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.