Re: tar 1.13.21

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-29 22:05:38

"Jan D." wrote:
> G "Project-Id-Version: tar 1.13.20\n"
> G "POT-Creation-Date: 2001-08-26 17:07-0700\n"
> G "PO-Revision-Date: 2001-08-28 19:43+0200\n"
> N "Project-Id-Version: tar 1.13.21\n"
> N "POT-Creation-Date: 2001-08-28 23:58-0700\n"
> N "PO-Revision-Date: $Date: 2001/08/29 17:29:09 $\n"

Jag antar att det var meningen att använda en tagg här. Dock är det
kanske synd att ingen tidszonsinformation finns?


I övrigt inga kommentarer. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.