tar 1.13.21

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-29 19:35:54

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> > Jag förstår inte hur ni hinner med att både granska och översätta i sådant
> > tempo, jag hinner knappt med egna paket :-).
> 
> Allting går, bara man skiter i sådant man egentligen borde göra
> istället.
> 
> > Här är en liten diff ifall ni har tid med några kommentarer.
> > G msgid "\nWritten by Fran,cois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> > G msgstr "\nSkriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> >  #. Note to translator: the author's name is François Pinard.
> >  #. Please use the full name in translations. The full name
> >  #. can't be used in the msgid, as ç (c-with-cedilla) is not an
> >  #. ASCII character.
> >  #: tests/genfile.c:166
> > N msgid "\nWritten by F. Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> > N msgstr "\nSkriven av F. Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> 
> Läs kommentaren. "... François Pinard ..."
> 

Vilken miss....

Hursomhelst, här är nästa version, det går undan ibland. Bara små
justeringar. Skillnaderna är mot den nyss inskickade 1.13.20.

	Jan D.
 # Swedish messages for tar
 # Copyright © 1996, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 2000, 2001.
 # $Revision: 1.47 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: tar 1.13.20\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-08-26 17:07-0700\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-08-28 19:43+0200\n"
N "Project-Id-Version: tar 1.13.21\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-08-28 23:58-0700\n"
N "PO-Revision-Date: $Date: 2001/08/29 17:29:09 $\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: lib/argmatch.c:160
 #, c-format
G msgid "invalid argument %s for `%s'"
G msgstr "ogiltigt argument %s för \"%s\""
N msgid "invalid argument %s for %s"
N msgstr "ogiltigt argument %s för %s"
 
 #: lib/argmatch.c:161
 #, c-format
G msgid "ambiguous argument %s for `%s'"
G msgstr "tvetydigt argument %s för \"%s\""
N msgid "ambiguous argument %s for %s"
N msgstr "tvetydigt argument %s för %s"
 
 
 #. Note to translator: Please translate "Copyright " to "©"
 #. (C-in-a-circle) if available in the translation's character
 #. set and encoding.
 #: src/rmt.c:300 src/tar.c:1130 tests/genfile.c:158
 #, c-format
N msgid "Copyright %d Free Software Foundation, Inc."
N msgstr "Copyright © %d Free Software Foundation, Inc."
N 
 #: src/rmt.c:303 src/tar.c:1133 tests/genfile.c:161
 
G msgid "\nCopyright (C) 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
G msgstr "\nCopyright © 1995, 1996, 1997 Free Software Foundation, Inc.\n"
G 
G msgid ""
G "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
G "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
G msgstr ""
G "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN\n"
G "garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
G 
G msgid "\nWritten by F. Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
G msgstr "\nSkriven av F. Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
G 
 #. Note to translator: Please translate "F. Pinard" to "François
 #. Pinard" if "ç" (c-with-cedilla) is available in the
 #. translation's character set and encoding.
 #: tests/genfile.c:169
N msgid "Written by F. Pinard."
N msgstr "Skriven av François Pinard."

# Swedish messages for tar
# Copyright © 1996, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 2000, 2001.
# Revision: 1.47
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.13.21\n"
"POT-Creation-Date: 2001-08-28 23:58-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2001-08-29 19:29+0200\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/argmatch.c:160
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "ogiltigt argument %s för %s"

#: lib/argmatch.c:161
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "tvetydigt argument %s för %s"

#. We try to put synonyms on the same line. The assumption is that
#. synonyms follow each other
#: lib/argmatch.c:180
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Giltiga argument är:"

#: lib/error.c:117 src/rmt.c:92
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:694
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:719
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"--%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:724
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:742 lib/getopt.c:915
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:804
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:834 lib/getopt.c:964
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:899
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: lib/human.c:341
msgid "block size"
msgstr "blockstorlek"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:264
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:265
msgid "'"
msgstr "\""

#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
#: lib/xmalloc.c:66
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#. Amanda 2.4.1p1 looks for "Total bytes written: [0-9][0-9]*".
#: src/buffer.c:151
#, c-format
msgid "Total bytes written: %s (%sB, %sB/s)\n"
msgstr "Summa skrivna byte: %s (%s B, %s B/s)\n"

#: src/buffer.c:229
msgid "(pipe)"
msgstr "(rör)"

#: src/buffer.c:244
msgid "Cannot close"
msgstr "Kan inte stänga"

#: src/buffer.c:252
msgid "Cannot dup"
msgstr "Systemanrop \"dup\" misslyckades"

#: src/buffer.c:266 src/buffer.c:273
msgid "Cannot use compressed or remote archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade arkiv eller fjärrarkiv"

#. The new born child tar is here!
#: src/buffer.c:332 src/buffer.c:501
msgid "tar (child)"
msgstr "tar (barn)"

#. The newborn grandchild tar is here! Launch the compressor.
#: src/buffer.c:377 src/buffer.c:536
msgid "tar (grandchild)"
msgstr "tar (barnbarn)"

#: src/buffer.c:658
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Ogiltigt värde på record_size"

#: src/buffer.c:661
msgid "No archive name given"
msgstr "Arkivnamn saknas"

#: src/buffer.c:671
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Flervolymsarkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:679
#, c-format
msgid "Cannot allocate memory for blocking factor %d"
msgstr "Kunde inte allokera minne för blockfaktor %d"

#: src/buffer.c:690
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade flervolymsarkiv"

#: src/buffer.c:692
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:705
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras"

#: src/buffer.c:717
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Kan inte verifiera standard in/ut-arkiv"

#: src/buffer.c:817
#, c-format
msgid "Archive not labeled to match %s"
msgstr "Arkivet är inte märkt för att stämma med %s"

#: src/buffer.c:820 src/buffer.c:1124
#, c-format
msgid "Volume %s does not match %s"
msgstr "Volym %s överensstämmer inte med %s"

#: src/buffer.c:857
#, c-format
msgid "Write checkpoint %d"
msgstr "Skriver kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1023
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Vid bandets början, avslutar nu"

#: src/buffer.c:1029
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "För många fel, avslutar"

#: src/buffer.c:1042
#, c-format
msgid "Read checkpoint %d"
msgstr "Läser kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1133 src/extract.c:1123
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Läser %s\n"

#: src/buffer.c:1137
msgid "WARNING: No volume header"
msgstr "VARNING: Inget volymhuvud"

#: src/buffer.c:1145
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s fortsätter inte i denna volym"

#: src/buffer.c:1159
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%s != %s + %s)"
msgstr "%s har fel storlek (%s != %s + %s)"

#: src/buffer.c:1171
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Denna volym kommer inte i rätt ordning"

#: src/buffer.c:1201
#, c-format
msgid "%d garbage bytes ignored at end of archive"
msgstr "%d extra byte i slutet av arkivet ignorerade"

#: src/buffer.c:1207
#, c-format
msgid "Unaligned block (%lu bytes) in archive"
msgstr "Block ej vid blockgräns (%lu byte) i arkivet"

#: src/buffer.c:1221
#, c-format
msgid "Record size = %lu blocks"
msgstr "Poststorlek = %lu block"

#: src/buffer.c:1298
msgid "Cannot backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Kunde inte söka bakåt i arkivfilen, den kan vara oläsbar utan -i"

#: src/buffer.c:1350
#, c-format
msgid "Child died with signal %d"
msgstr "Underprocess dog med signal %d"

#: src/buffer.c:1353
#, c-format
msgid "Child returned status %d"
msgstr "Underprocess avslutade med slutstatus %d"

#: src/buffer.c:1379
#, c-format
msgid "%s: contains invalid volume number"
msgstr "%s: innehåller ogiltigt volymnummer"

#: src/buffer.c:1430
msgid "Volume number overflow"
msgstr "Volymnummer flödade över"

#: src/buffer.c:1449
#, c-format
msgid "`%s' command failed"
msgstr "kommandot \"%s\" misslyckades"

#: src/buffer.c:1458
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

#: src/buffer.c:1464
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Filslut vid förväntat användarsvar"

#: src/buffer.c:1469 src/buffer.c:1498
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "VARNING: Arkivet är ofullständigt"

#: src/buffer.c:1482
msgid ""
" n [name]  Give a new file name for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
" q     Avsluta programmet\n"
" !     Starta ett underskal\n"
" ?     Skriv denna lista\n"

#. Quit.
#: src/buffer.c:1493
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Ingen ny volym; avslutar.\n"

#: src/compare.c:100 src/compare.c:321 src/compare.c:353
#, c-format
msgid "Could only read %lu of %lu bytes"
msgstr "Kunde bara läsa %lu av %lu byte"

#: src/compare.c:109 src/compare.c:125 src/compare.c:393
msgid "Contents differ"
msgstr "Innehållet är olika"

#: src/compare.c:151 src/compare.c:212 src/compare.c:285 src/compare.c:339
#: src/compare.c:373 src/extract.c:479 src/extract.c:502 src/extract.c:668
#: src/extract.c:811 src/incremen.c:540 src/list.c:201 src/list.c:338
#: src/list.c:1119 src/list.c:1142
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Oväntat filslut i arkivet"

#: src/compare.c:434
msgid "Verify "
msgstr "Verifierar "

#: src/compare.c:441
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type '%c', diffed as normal file"
msgstr "%s: Okänd filtyp \"%c\" jämförd som en normal fil"

#: src/compare.c:465 src/compare.c:602 src/compare.c:661 src/compare.c:689
msgid "File type differs"
msgstr "Filtyper är olika"

#: src/compare.c:471 src/compare.c:616 src/compare.c:667
msgid "Mode differs"
msgstr "Rättigheterna är olika"

#: src/compare.c:478
msgid "Uid differs"
msgstr "Uid är olika"

#: src/compare.c:480
msgid "Gid differs"
msgstr "Gid är olika"

#: src/compare.c:484
msgid "Mod time differs"
msgstr "Modifieringstiderna är olika"

#: src/compare.c:488 src/compare.c:697
msgid "Size differs"
msgstr "Storlekarna är olika"

#: src/compare.c:551
#, c-format
msgid "Not linked to %s"
msgstr "Inte länkad till %s"

#: src/compare.c:580
msgid "Symlink differs"
msgstr "Symboliska länkar är olika"

#: src/compare.c:610
msgid "Device number differs"
msgstr "Enhetsnummer är olika"

#: src/compare.c:807
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header(s) detected"
msgstr "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"

#: src/create.c:151
msgid "Generating negative octal headers"
msgstr "Genererar negativa oktala värden i arkivhuvudet"

#: src/create.c:200
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s; substituting %s"
msgstr "%s är utanför intervallet för %s: %s..%s, byter till %s"

#: src/create.c:206
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s"
msgstr "%s är utanför intervallet för %s: %s..%s"

#: src/create.c:406
msgid "Member names contain `..'"
msgstr "Namn i arkivet innehåller \"..\""

#: src/create.c:422 src/extract.c:602
#, c-format
msgid "Removing leading `%.*s' from member names"
msgstr "Tar bort inledande \"%.*s\" från namnen i arkivet"

#: src/create.c:947
#, c-format
msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: filen är oförändrad; inte arkiverad"

#: src/create.c:958
#, c-format
msgid "%s: file is the archive; not dumped"
msgstr "%s: filen är själva arkivet; inte arkiverad"

#: src/create.c:1098
#, c-format
msgid "%s: file is on a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: filen finns på ett annat filsystem; inte arkiverad"

#: src/create.c:1298
#, c-format
msgid "%s: File removed before we read it"
msgstr "%s: Fil borttagen före vi läste den"

#: src/create.c:1398
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
msgstr "%s: Fil krympte med %s byte, fyller ut med nolltecken"

#: src/create.c:1423
#, c-format
msgid "%s: file changed as we read it"
msgstr "%s: Fil ändrades under tiden vi läste den"

#: src/create.c:1511
#, c-format
msgid "%s: socket ignored"
msgstr "%s: socketfil ignorerad"

#: src/create.c:1516
#, c-format
msgid "%s: door ignored"
msgstr "%s: door-fil ignorerad"

#: src/create.c:1545
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Okänd filtyp; filen ignorerad"

#: src/delete.c:164 src/list.c:147 src/update.c:150
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Det här ser inte ut som ett tar-arkiv"

#: src/delete.c:169 src/list.c:152 src/update.c:155
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Hoppar till nästa filhuvud"

#: src/delete.c:233
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Tar bort icke-huvuddata från arkivet"

#: src/extract.c:181
#, c-format
msgid "%s: time stamp %s is %lu s in the future"
msgstr "%s: tidsvärde %s är %lu sekunder i framtiden"

#: src/extract.c:323
#, c-format
msgid "%s: Unexpected inconsistency when making directory"
msgstr "%s: Oväntad inkonsistens när katalog skapades"

#: src/extract.c:585
#, c-format
msgid "%s: Member name contains `..'"
msgstr "%s: Namn i arkivet innehåller \"..\""

#: src/extract.c:616
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s kunde inte säkerhetskopieras"

#: src/extract.c:756
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Extraherar sammanhängande filer som vanliga filer"

#: src/extract.c:935
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Försöker extrahera symboliska länkar som hårda länkar"

#: src/extract.c:1132
#, c-format
msgid "%s: Cannot extract -- file is continued from another volume"
msgstr "%s: Kan inte extrahera -- filen fortsätter från en annan volym"

#: src/extract.c:1141
msgid "Visible long name error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/extract.c:1149
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type '%c', extracted as normal file"
msgstr "%s: Okänd filtyp \"%c\", extraherad som en normal fil"

#: src/extract.c:1230
msgid "Error is not recoverable: exiting now"
msgstr "Felet kan inte åtgärdas, avslutar nu"

#: src/incremen.c:250
#, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed"
msgstr "%s: Katalogen har bytt namn"

#: src/incremen.c:262
#, c-format
msgid "%s: Directory is new"
msgstr "%s: Katalogen är ny"

#: src/incremen.c:402
msgid "Invalid time stamp"
msgstr "Ogiltigt värde på tidsvärde"

#: src/incremen.c:405
msgid "Time stamp out of range"
msgstr "Tidsvärde utanför giltigt intervall"

#: src/incremen.c:426
msgid "Invalid device number"
msgstr "Ogiltigt enhetsnummer"

#: src/incremen.c:430
msgid "Device number out of range"
msgstr "Enhetsnummer utanför giltigt intervall"

#: src/incremen.c:438
msgid "Invalid inode number"
msgstr "Ogiltigt inodnummer"

#: src/incremen.c:442
msgid "Inode number out of range"
msgstr "Inodnummer utanför giltigt intervall"

#: src/incremen.c:566
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Tar bort %s\n"

#: src/incremen.c:571
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove"
msgstr "%s: Kan inte ta bort"

#: src/list.c:105
#, c-format
msgid "%s: Omitting"
msgstr "%s: Utelämnad"

#: src/list.c:121
#, c-format
msgid "block %s: ** Block of NULs **\n"
msgstr "block %s: ** Block av nolltecken **\n"

#: src/list.c:135
#, c-format
msgid "block %s: ** End of File **\n"
msgstr "block %s: ** Filslut **\n"

#: src/list.c:512
#, c-format
msgid "Blanks in header where numeric %s value expected"
msgstr "Blanka i huvud där numeriskt värde av typ %s förväntades"

#: src/list.c:565
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range; assuming two's complement"
msgstr "Arkivets oktala värde %.*s är utanför intervallet för %s, antar två-komplement"

#: src/list.c:575
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range"
msgstr "Arkivets oktala värde %.*s är utanför intervallet för %s"

#: src/list.c:591
msgid "Archive contains obsolescent base-64 headers"
msgstr "Arkivet inehåller föråldrade \"base-64\"-huvuden"

#: src/list.c:604
#, c-format
msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
msgstr "Arkivets \"base-64\"-sträng \"%s\" är utanför intervallet för %s"

#: src/list.c:635
#, c-format
msgid "Archive base-256 value is out of %s range"
msgstr "Arkivets \"base-256\"-värde är utanför intervallet för %s"

#: src/list.c:662
#, c-format
msgid "Archive contains %.*s where numeric %s value expected"
msgstr "Arkivet innehåller %.*s där ett numeriskt värde av typ %s förväntades"

#: src/list.c:683
#, c-format
msgid "Archive value %s is out of %s range %s..%s"
msgstr "Arkivets värde %s är utanför intervallet för %s: %s..%s"

#: src/list.c:875 src/list.c:1094
#, c-format
msgid "block %s: "
msgstr "block %s: "

#: src/list.c:905
msgid "Visible longname error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/list.c:1033
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " länk till %s\n"

#: src/list.c:1041
#, c-format
msgid " unknown file type %s\n"
msgstr " okänd filtyp \"%s\"\n"

#: src/list.c:1059
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Volymhuvud--\n"

#: src/list.c:1067
#, c-format
msgid "--Continued at byte %s--\n"
msgstr "--Fortsätter vid byte %s--\n"

#: src/list.c:1071
msgid "--Mangled file names--\n"
msgstr "--Kodade filnamn--\n"

#: src/list.c:1099
msgid "Creating directory:"
msgstr "Skapar katalog:"

#: src/mangle.c:54
msgid "Unexpected EOF in mangled names"
msgstr "Oväntat filslut i kodade namn"

#: src/mangle.c:90 src/misc.c:368 src/misc.c:386
#, c-format
msgid "%s: Cannot rename to %s"
msgstr "%s: Kan inte byta namn till %s"

#: src/mangle.c:93
#, c-format
msgid "Renamed %s to %s"
msgstr "Bytte namn på %s till %s"

#: src/mangle.c:110
#, c-format
msgid "%s: Cannot symlink to %s"
msgstr "%s: Kan inte symboliskt länka till %s"

#: src/mangle.c:113
#, c-format
msgid "Symlinked %s to %s"
msgstr "%s symboliskt länkad till %s"

#: src/mangle.c:117
#, c-format
msgid "Unknown demangling command %s"
msgstr "Okänt avkodningskommando %s"

#: src/misc.c:359
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Byter namn på %s till %s\n"

#: src/misc.c:391
#, c-format
msgid "Renaming %s back to %s\n"
msgstr "Byter namn på %s tillbaka till %s\n"

#: src/misc.c:471
msgid "Cannot save working directory"
msgstr "Kan inte spara arbetskatalog"

#: src/misc.c:477
msgid "Cannot change working directory"
msgstr "Kan inte byta arbetskatalog"

#: src/misc.c:521 src/misc.c:530
#, c-format
msgid "%s: Cannot %s"
msgstr "%s: Systemanrop \"%s\" misslyckades"

#: src/misc.c:539
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot %s"
msgstr "%s: Varning: Systemanrop \"%s\" misslyckades"

#: src/misc.c:554
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %s"
msgstr "%s: Kan inte ändra rättigheter till %s"

#: src/misc.c:562
#, c-format
msgid "%s: Cannot change ownership to uid %lu, gid %lu"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (chown) till uid %lu, gid %lu"

#: src/misc.c:594
#, c-format
msgid "%s: Cannot hard link to %s"
msgstr "%s: Kan inte skapa hård länk till %s"

#: src/misc.c:646 src/misc.c:674
#, c-format
msgid "%s: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
msgstr "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"

#: src/misc.c:657
#, c-format
msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
msgstr "%s: Varning: Läsfel vid byte %s, läste %lu byte"

#: src/misc.c:714
#, c-format
msgid "%s: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Kunde inte flytta (seek) till %s"

#: src/misc.c:730
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Varning: Kunde inte flytta (seek) till %s"

#: src/misc.c:739
#, c-format
msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
msgstr "%s: Kan inte skapa symbolisk länk till %s"

#: src/misc.c:797
#, c-format
msgid "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
msgstr "%s: Skrev bara %lu av %lu byte"

#: src/misc.c:821
msgid "child process"
msgstr "barnprocess"

#: src/misc.c:830
msgid "interprocess channel"
msgstr "interprocesskanal"

#: src/names.c:356 src/names.c:405 src/names.c:438
msgid "Missing file name after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#: src/names.c:579 src/names.c:591
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Fanns inte i arkivet"

#: src/rmt.c:144
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Kan inte allokera buffert\n"

#: src/rmt.c:146
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Kan inte allokera buffert"

#: src/rmt.c:254 src/tar.c:285 tests/genfile.c:59
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/rmt.c:258
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
"Manipulate a tape drive, accepting commands from a remote process.\n"
"\n"
" --version Output version info.\n"
" --help Output this help.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]\n"
"Manipulera en bandstation genom att ta emot kommandon från en annan process.\n"
"\n"
" --version Visa versionsinformation.\n"
" --help Visa denna hjälptext.\n"

#: src/rmt.c:265 src/tar.c:448
msgid "\nReport bugs to <bug-tar@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <bug-tar@gnu.org>.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#. Note to translator: Please translate "Copyright " to "©"
#. (C-in-a-circle) if available in the translation's character
#. set and encoding.
#: src/rmt.c:300 src/tar.c:1130 tests/genfile.c:158
#, c-format
msgid "Copyright %d Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright © %d Free Software Foundation, Inc."

#: src/rmt.c:303 src/tar.c:1133 tests/genfile.c:161
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details."
msgstr ""
"Detta program kommer UTAN GARANTI, i den mån lagen så tillåter.\n"
"Du får återdistribuera det under villkoren i GNU General Public License,\n"
"se filen COPYING för ytterligare information."

#: src/rmt.c:402 src/rmt.c:522 src/rmt.c:532
msgid "Seek offset out of range"
msgstr "Positioneringsvärde är utanför giltigt intervall"

#: src/rmt.c:415
msgid "Seek direction out of range"
msgstr "Positioneringsriktning har ogiltigt värde"

#: src/rmt.c:454
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: För tidigt filslut\n"

#: src/rmt.c:456
msgid "Premature end of file"
msgstr "För tidigt filslut"

#: src/rmt.c:564
#, c-format
msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
msgstr "rmtd: Okänt kommando \"%c\"\n"

#: src/rmt.c:566
msgid "Garbage command"
msgstr "Okänt kommando"

#: src/rtapelib.c:285
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Tjänsten är inte tillgänglig"

#: src/rtapelib.c:289
msgid "stdin"
msgstr "standard in"

#: src/rtapelib.c:292
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#. Bad problems if we get here.
#. In a previous version, _exit was used here instead of exit.
#: src/rtapelib.c:502
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Kan inte exekvera fjärrskal"

#: src/tar.c:68
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Flaggorna \"-%s\" och \"-%s\" vill båda läsa från standard in"

#: src/tar.c:289
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and\n"
"can restore individual files from the archive.\n"
msgstr ""
"GNU tar sparar många filer tillsammans i ett band- eller fil-arkiv och\n"
"kan återskapa individuella filer från arkivet.\n"

#: src/tar.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"\n"
"Examples:\n"
" %s -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files foo and bar.\n"
" %s -tvf archive.tar     # List all files in archive.tar verbosely.\n"
" %s -xf archive.tar     # Extract all files from archive.tar.\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
"\n"
"Exempel:\n"
" %s -cf arkiv.tar f1 f2 # Skapa arkiv.tar med filerna f1 och f2.\n"
" %s -tvf arkiv.tar    # Visa filer som finns i arkiv.tar, all information.\n"
" %s -xf arkiv.tar    # Extrahera alla filer i arkiv.tar.\n"

#: src/tar.c:300
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
msgstr ""
"\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"Motsvarande gäller för frivilliga argument.\n"

#: src/tar.c:305
msgid ""
"\n"
"Main operation mode:\n"
" -t, --list       list the contents of an archive\n"
" -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
" -c, --create      create a new archive\n"
" -d, --diff, --compare  find differences between archive and file system\n"
" -r, --append      append files to the end of an archive\n"
" -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
" -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
"   --concatenate    same as -A\n"
"   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
msgstr ""
"\n"
"Operationsläge:\n"
" -t, --list       visa innehållet i arkivet\n"
" -x, --extract, --get  extrahera filer från arkivet\n"
" -c, --create      skapa ett nytt arkiv\n"
" -d, --diff, --compare  visa skillnader mellan filsystemet och arkivet\n"
" -r, --append      lägg till filer på slutet av arkivet\n"
" -u, --update      lägg till filer som är nyare än de i arkivet\n"
" -A, --catenate     lägg till innehållet i en arkivfil till arkivet\n"
"   --concatenate    samma som -A\n"
"   --delete      ta bort från arkivet (ej för arkiv på magnetband!)\n"

#: src/tar.c:318
msgid ""
"\n"
"Operation modifiers:\n"
" -W, --verify        attempt to verify the archive after writing it\n"
"   --remove-files     remove files after adding them to the archive\n"
" -k, --keep-old-files    don't replace existing files when extracting\n"
"   --overwrite      overwrite existing files when extracting\n"
" -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over it\n"
"   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting directory\n"
" -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
" -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
" -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
" -g, --listed-incremental=FILE\n"
"               handle new GNU-format incremental backup\n"
"   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
msgstr ""
"\n"
"Modifiera operationslägen:\n"
" -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
"   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"
" -k, --keep-old-files    ersätt inte befintliga filer vid extrahering\n"
"   --overwrite      skriv över befintliga filer vid extrahering\n"
" -U, --unlink-first     ta bort befintliga filer innan de nya extraheras\n"
"   --recursive-unlink   töm kataloghierarkier före extrahering av katalog\n"
" -S, --sparse        hantera filer med hål mer effektivt\n"
" -O, --to-stdout      extrahera filer till standard ut\n"
" -G, --incremental     hantera gamla GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
" -g, --listed-incremental=FIL\n"
"               hantera nya GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
"   --ignore-failed-read  avsluta inte med felslutstatus p.g.a. oläsbara\n"
"               filer\n"

#: src/tar.c:334
msgid ""
"\n"
"Handling of file attributes:\n"
"   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
"   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
"   --mode=CHANGES      force (symbolic) mode CHANGES for added files\n"
"   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
" -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
"   --same-owner       try extracting files with the same ownership\n"
"   --no-same-owner     extract files as yourself\n"
"   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
" -p, --same-permissions    extract permissions information\n"
"   --no-same-permissions  do not extract permissions information\n"
"   --preserve-permissions  same as -p\n"
" -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
"   --preserve-order     same as -s\n"
"   --preserve        same as both -p and -s\n"
msgstr ""
"\n"
"Hantering av filattribut:\n"
"   --owner=NAMN       sätt NAMN som ägare för adderade filer\n"
"   --group=NAMN       sätt NAMN som grupp för adderade filer\n"
"   --mode=RÄTTIGHET     sätt (symbolisk) RÄTTIGHET för adderade filer\n"
"   --atime-preserve     ändra inte åtkomsttider på arkiverade filer\n"
" -m, --modification-time   extrahera inte filers modifieringstid\n"
"   --same-owner       försök extrahera filer med samma ägare som i\n"
"                arkivet\n"
"   --no-same-owner     extrahera filer med dig själv som ägare\n"
"   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och gruppnamn\n"
" -p, --same-permissions    extrahera all åtkomstinformation\n"
"   --no-same-permissions  extrahera inte åtkomstinformation\n"
"   --preserve-permissions  samma som -p\n"
" -s, --same-order       sortera namn som ska extraheras så de passar\n"
"                ihop med arkivet\n"
"   --preserve-order     samma som -s\n"
"   --preserve        samma som både -p och -s\n"

#: src/tar.c:352
msgid ""
"\n"
"Device selection and switching:\n"
" -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
"   --force-local       archive file is local even if has a colon\n"
"   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
" -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
" -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume archive\n"
" -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
" -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies -M)\n"
"   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
"   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
msgstr ""
"\n"
"Enhetsval och enhetsbyte:\n"
" -f, --file=ARKIV        använd arkivfil eller enhet ARKIV\n"
"   --force-local       arkivfilen är lokal även om namnet har kolon\n"
"   --rsh-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO istället för rsh.\n"
" -[0-7][lmh]          ange enhet och densitet\n"
" -M, --multi-volume       skapa/visa/extrahera ett flervolymsarkiv\n"
" -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
"                 byte skrivits\n"
" -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje band\n"
"                 (flaggan -M sätts också)\n"
"   --new-volume-script=FIL  samma som -F FIL\n"
"   --volno-file=FIL      använd/uppdatera volymnummer i FIL\n"

#: src/tar.c:365
msgid ""
"\n"
"Device blocking:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
"   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means EOF)\n"
" -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
msgstr ""
"\n"
"Blockhantering:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCK  BLOCK x 512 byte per post\n"
"   --record-size=ANTAL    ANTAL byte per post, multipel av 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignorera block med enbart nolltecken\n"
"                 (betyder filslut)\n"
" -B, --read-full-records    omblocka vid läsning (för 4.2BSD-rör)\n"

#: src/tar.c:373
msgid ""
"\n"
"Archive format selection:\n"
" -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
"       PATTERN        at list/extract time, a globbing PATTERN\n"
" -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
"   --posix            write a POSIX format archive\n"
" -j, --bzip2            filter the archive through bzip2\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"
msgstr ""
"\n"
"Val av arkivformat:\n"
" -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
"       MÖNSTER        vid visning/extrahering är namnet ett\n"
"                   skalmönster (\"globbing\")\n"
" -o, --old-archive, --portability  skriv ett arkiv i V7-format\n"
"   --posix            skriv ett arkiv i POSIX-format\n"
" -j, --bzip2            filtrera arkivet genom bzip2\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filtrera arkivet genom gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filtrera arkivet genom compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filtrera genom PROG (måste förstå -d)\n"

#: src/tar.c:385
msgid ""
"\n"
"Local file selection:\n"
" -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
" -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file NAME\n"
"   --null          -T reads null-terminated names, disable -C\n"
"   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a PATTERN\n"
" -X, --exclude-from=FILE   exclude patterns listed in FILE\n"
"   --anchored        exclude patterns match file name start (default)\n"
"   --no-anchored      exclude patterns match after any /\n"
"   --ignore-case      exclusion ignores case\n"
"   --no-ignore-case     exclusion is case sensitive (default)\n"
"   --wildcards       exclude patterns use wildcards (default)\n"
"   --no-wildcards      exclude patterns are plain strings\n"
"   --wildcards-match-slash exclude pattern wildcards match '/' (default)\n"
"   --no-wildcards-match-slash exclude pattern wildcards do not match '/'\n"
" -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
" -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
"   --no-recursion      avoid descending automatically in directories\n"
" -l, --one-file-system    stay in local file system when creating archive\n"
" -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
msgstr ""
"\n"
"Filval:\n"
" -C, --directory=KATALOG   byt katalog till KATALOG\n"
" -T, --files-from=NAMN    hämta namn att extrahera från filen NAMN\n"
"   --null          -T läser namn åtskilda med nolltecken,\n"
"                -C obrukbar\n"
"   --exclude=MÖNSTER    utelämna filer som matchar MÖNSTER\n"
" -X, --exclude-from=FIL    utelämna filer som matchar mönster i FIL\n"
"   --anchored        mönster måste matcha i början på filnamn\n"
"                (standardvärde)\n"
"   --no-anchored      mönster matchas efter \"/\" i filnamn\n"
"   --ignore-case      mönster matchar gemener och versaler lika\n"
"   --no-ignore-case     mönster matchar gemener och versaler olika\n"
"                (standardvärde)\n"
"   --wildcards       mönster använder jokertecken (standardvärde)\n"
"   --no-wildcards      mönster är vanliga strängar \n"
"   --wildcards-match-slash jokertecken matchar \"/\" (standardvärde)\n"
"   --no-wildcards-match-slash jokertecken matchar inte \"/\"\n"
" -P, --absolute-names     tag inte bort inledande \"/\" från namn\n"
" -h, --dereference      arkivera det som symboliska länkar pekar på\n"
"   --no-recursion      gå inte automatiskt ned i kataloger\n"
" -l, --one-file-system    byt inte filsystem när arkivet skapas\n"
" -K, --starting-file=NAMN   börja med fil NAMN i arkivet\n"

#: src/tar.c:408
msgid ""
" -N, --newer=DATE       only store files newer than DATE\n"
"   --newer-mtime=DATE    compare date and time when data changed only\n"
"   --after-date=DATE    same as -N\n"
msgstr ""
" -N, --newer=DATUM     arkivera bara filer nyare än DATUM\n"
"   --newer-mtime=DATUM  jämför datum och tid endast för dataändringar\n"
"   --after-date=DATUM   samma som -N\n"

#: src/tar.c:414
msgid ""
"   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version control\n"
"   --suffix=SUFFIX     backup before removal, override usual suffix\n"
msgstr ""
"   --backup[=KONTROLL]   gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                välj typ av versionshantering\n"
"   --suffix=SUFFIX     gör säkerhetskopior före borttagning,\n"
"                ersätt den normala säkerhetskopieändelsen\n"

#: src/tar.c:418
msgid ""
"\n"
"Informative output:\n"
"   --help      print this help, then exit\n"
"   --version     print tar program version number, then exit\n"
" -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
"   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
"   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
" -R, --block-number  show block number within archive with each message\n"
" -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
"   --confirmation  same as -w\n"
msgstr ""
"\n"
"Informativ utskrift:\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose     visa namn på alla filer som behandlas\n"
"   --checkpoint   visa katalognamn när arkivet läses\n"
"   --totals     visa antal skrivna byte när arkivet skapas\n"
" -R, --block-number  visa blocknummer inom arkivet för varje meddelande\n"
" -w, --interactive   fråga efter bekräftelse för varje steg\n"
"   --confirmation  samma som -w\n"

#: src/tar.c:430
msgid ""
"\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"\n"
"Säkerhetskopieändelse är \"~\", om den inte sätts med --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Versionshanteringen kan styras med --backup eller VERSION_CONTROL,\n"
"där värdena kan vara:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
" nil, existing  numrerade säkerhetskopior om det redan finns sådana,\n"
"          enkla annars\n"
" never, simple  gör alltid enkla säkerhetskopior\n"

#: src/tar.c:439
#, c-format
msgid ""
"\n"
"GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
"is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
"Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
"ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; DATE may be a textual date\n"
"or a file name starting with `/' or `.', in which case the file's date is used.\n"
"*This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
msgstr ""
"\n"
"GNU tar kan inte läsa eller skapa \"--posix\"-arkiv. Om miljövariabeln\n"
"POSIXLY_CORRECT är satt tas GNU-tillägg bort med \"--posix\".\n"
"Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, förlita er inte på det än.\n"
"ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL.\n"
"DATUM kan vara ett datum i textform eller ett filnamn som börjar med \"/\"\n"
"eller \".\", i vilket fall filens datum används.\n"
"*Denna* tar har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"

#: src/tar.c:474
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Du kan endast ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:483
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Motstridiga komprimeringsflaggor"

#: src/tar.c:551
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Gammal flagga \"%c\" behöver ett argument"

#: src/tar.c:596
msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga som nu impliceras av --blocking-factor"

#: src/tar.c:600
msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --blocking-factor"

#: src/tar.c:611
msgid "Invalid blocking factor"
msgstr "Ogiltig blockfaktor"

#: src/tar.c:617
msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --read-full-records"

#: src/tar.c:692
msgid "Warning: the -I option is not supported; perhaps you meant -j or -T?"
msgstr "Varning: flaggan -I stöds inte, du kanske menade -j eller -T?"

#: src/tar.c:722
msgid "Invalid tape length"
msgstr "Ogiltig tape-längd"

#: src/tar.c:729
msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --touch"

#: src/tar.c:750
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Mer än en datumgräns"

#: src/tar.c:760
msgid "Date file not found"
msgstr "Tidsfil hittades inte"

#: src/tar.c:768
#, c-format
msgid "Substituting %s for unknown date format %s"
msgstr "Använder %s istället för okänt datumformat %s"

#: src/tar.c:779 src/tar.c:981 src/tar.c:986
msgid "Conflicting archive format options"
msgstr "Motstridiga arkivformatsflaggor"

#: src/tar.c:791
msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --absolute-names"

#: src/tar.c:803
msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --block-number"

#: src/tar.c:876
msgid "Warning: the -y option is not supported; perhaps you meant -j?"
msgstr "Varning: flaggan -y stöds inte, du kanske menade -j?"

#: src/tar.c:889
msgid "Obsolete option name replaced by --backup"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --backup"

#: src/tar.c:924
#, c-format
msgid "%s: Invalid group"
msgstr "%s: Ogiltig grupp"

#: src/tar.c:933
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Ogiltiga rättigheter givna för flagga"

#: src/tar.c:972
msgid "Invalid owner"
msgstr "Ogiltig ägare"

#: src/tar.c:1001
msgid "Invalid record size"
msgstr "Ogiltigt värde på poststorlek"

#: src/tar.c:1004
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Poststorlek måste vara en multipel av %d"

#: src/tar.c:1109
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stöds inte av *detta* tar-program"

#: src/tar.c:1138
msgid "Written by John Gilmore and Jay Fenlason."
msgstr "Skriven av John Gilmore och Jay Fenlason."

#: src/tar.c:1164
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "GNU-tillägg önskade i ett inkompatibelt arkivformat"

#: src/tar.c:1181
msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"

#: src/tar.c:1186
msgid "Cannot combine --listed-incremental with --newer"
msgstr "Kan inte kombinera --listed-incremental med --newer"

#: src/tar.c:1201
#, c-format
msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
msgstr "%s: Volymnamn är för långt (maxlängd är %lu byte)"

#: src/tar.c:1218
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Vägrar fegt att skapa ett tomt arkiv"

#: src/tar.c:1239
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Flaggorna \"-Aru\" är inkompatibla med \"-f -\""

#: src/tar.c:1303
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Du måste ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1348
msgid "Error in writing to standard output"
msgstr "Fel vid skrivning till standard ut"

#: src/tar.c:1350
msgid "Error exit delayed from previous errors"
msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel"

#: src/update.c:81
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s bytes"
msgstr "%s: Filen krympte med %s byte"

#: tests/genfile.c:63
msgid "Generate data files for GNU tar test suite.\n"
msgstr "Generera datafiler för GNU tar testsvit.\n"

#: tests/genfile.c:64
#, c-format
msgid "\nUsage: %s [OPTION]...\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]...\n"

#: tests/genfile.c:67
msgid ""
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
"for the equivalent short option also.\n"
"\n"
" -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
" -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -l, --file-length=LÄNGD  LÄNGD på genererad fil\n"
" -p, --pattern=MÖNSTER   MÖNSTER är \"default\" eller \"zeros\"\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"

#: tests/genfile.c:131
#, c-format
msgid "Ambiguous pattern `%s'"
msgstr "Tvetydigt mönster \"%s\""

#: tests/genfile.c:135
#, c-format
msgid "Unknown pattern `%s'"
msgstr "Okänt mönster \"%s\""

#. Note to translator: Please translate "F. Pinard" to "François
#. Pinard" if "ç" (c-with-cedilla) is available in the
#. translation's character set and encoding.
#: tests/genfile.c:169
msgid "Written by F. Pinard."
msgstr "Skriven av François Pinard."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.