Re: apacheconf på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-25 23:58:03

Göran Uddeborg wrote:
> Det tycks alltså handla om storleken på själva begäran, inte storleken
> på resultatet av begäran.  Så det är nog bäst att du ändrar tillbaka.
> MÖJLIGEN blir det tydligare om man hoppar över att översätta "entity":
> 
>    "Begäran för stor"
>    "Begäran kan inte behandlas eftersom den är större än serverns kapacitet."

Tack för att du tog dig tid att undersöka detta. Jag har nu ändrat till
"Begäran för stor".
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.