Re: apacheconf på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-25 23:27:31

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > >  #: src/ApacheGizmo.py:940
> > > N msgid "Request Entity Too Large"
> > > N msgstr "Begäransobjekt för stort"
> > 
> > Är det själva begäran eller det man begär som är för stort? Det
> > framgår inte av engelskan tycker jag. Om det är det man begär skulle
> > man kunna förenkla språket till "Begärt objekt ...".
> 
> Du får gärna fråga detta. Jag vet inte svaret. Hade det varit "begärt
> objekt" borde väl vara "requested entitity"?
> 
> 
> > > N msgid ""
> > > N "The request cannot be processed because the entity is larger than this "
> > > N "server's capabilities."
> > > N msgstr ""
> > > N "Begäran kan inte behandlas eftersom objektet är större än serverns kapacitet."
> > 
> > Detta får mig att misstänka att det är det man begär det handlar om.
> > Men inte heller detta meddelande är alldeles klart.
> 
> Ok, jag ändrar till begärt objekt i tidigare meddelande. Rapporterar du?

Nu har jag granskat det här lite. Det verkar som jag hade fel.

Det verkar vara förklaringen av felkod 413 från HTTP-servern, vilket
i RFC:n förklaras så här:

  10.4.14 413 Request Entity Too Large

    The server is refusing to process a request because the request
    entity is larger than the server is willing or able to process. The
    server MAY close the connection to prevent the client from continuing
    the request.

    If the condition is temporary, the server SHOULD include a Retry-
    After header field to indicate that it is temporary and after what
    time the client MAY try again.

Det tycks alltså handla om storleken på själva begäran, inte storleken
på resultatet av begäran. Så det är nog bäst att du ändrar tillbaka.
MÖJLIGEN blir det tydligare om man hoppar över att översätta "entity":

  "Begäran för stor"
  "Begäran kan inte behandlas eftersom den är större än serverns kapacitet."

> Medge nu, det hade varit intressant med flerdimensionella URI:er.

Ja, det får jag nog medge. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.