Re: Debconfmall: am-utils

From: Tomas Ogren (stric_at_ing.umu.se)
Date: 2001-08-24 02:32:40

On 23 August, 2001 - Martin Sj|gren sent me these 13K bytes:

> Innan ni börjar anmärka på fel i originalet har jag två stycken redan:
> * amd och AMD används båda två, smått inkonsekvent
> * "You old" ska vara "Your old" (am-utils/log-to-file)
> 
> 
> Template: am-utils/import-amd-conf-done
> Type: boolean
> Default: false
> Description: This is an internal template. No need for translation.
> Description-sv: 

Detta är en int.. nähä..

> Template: am-utils/map-net
> Type: boolean
> Default: true
> Description: Use the net map ?
> Amd can be configured to use the net map. With this map, one can
> access all the filesystems exported via NFS from a particular host by
> looking under:
>   /net/<HOSTNAME>/<FILESYSTEM>
> Description-sv: Användd nätkartan?

Använd

> Amd kan konfigureras att använda nätkartan. Med den här kartan kan man
> komma åt alla filsystem exporterade via NFS från en viss värd genom att
> titta under:
>   /net/<VÄRDNAMN>/<FILSYSTEM>
[..]
> Template: am-utils/config-md5sum
> Type: string
> Default: none
> Description: This is an internal template. No need for translation.
> Description-sv:

Detta ä.. gah..

/Tomas
-- 
Tomas Ögren, stric@ing.umu.se, http://www.ing.umu.se/~stric/
|- Student at Computing Science, University of Umeå
`- Sysadmin at {cs,ing,acc}.umu.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.