initscripts på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-20 12:23:32

Christian Rose writes:
> N msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 1)"
> N msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"

Var finns parametern?  Jag ser inte att den finns översatt ensam
någonstans i denna fil.  Min oro är alltså att det står på engelska
där man skall fylla i.

> N msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
> N msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"

Motsvarande.

> N msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
> N msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"

Ett annat liknande fall.

> N msgid ""
> N "Given IPv4 address $ipv4addr is not a globally usable one, 6to4 "
> N "configuration is not valid!"
> N msgstr ""
> N "Angivna IPv4-adressen $ipv4addr är inte globalt användbar, "
> N "6to4-konfigurationen är inte giltig!"

Du missade att ändra ordföljd där: "... inte globalt användbar är inte
6to4-konfigurationen giltig!"

Du skall inte ha "6till4" förresten?  Det finns i så fall flera sådana
förekomster.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.