Re: wget-översättning

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-09 20:31:02

peter karlsson wrote:
> Såg just:
> 
> "Proxy begäran skickad, väntar på svar... 200 OK"
>  ^^^^^^^^^^^^^
> i wget 1.6. Är den särskrivningen fixad i senare översättningar?

Ja, den fixade jag för ett par månader sedan. Den är fixad så gott det
går:

#: src/http.c:866
#, c-format
msgid "%s request sent, awaiting response... "
msgstr "%s-begäran skickad, väntar på svar... "

%s ersätts här med "HTTP" och "Proxy", som du kanske märkt. Egentligen
skulle jag vilja ha det till "Proxybegäran" och "HTTP-begäran", men det
går ju inte så bra... ska du skicka en buggrapport eller jag? =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.