Re: nano

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-06 19:58:49

On Fri, 6 Jul 2001 Martin.X.Kleman@marakanda.se wrote:
> > #: files.c:239
> > #, c-format
> > msgid "File \"%s\" is a directory"
> > msgstr "Filen \"%s\" är en katalog"
>
> Underbar motsägelse :-)
>
> [Kleman, Martin X.]
> Varför inte bara > msgstr "\"%s\" är en katalog"

Jag har ändrat enligt ditt förslag. Tack.


> > #: global.c:191
> > msgid "Unjustify after a justify"
> > msgstr "Ojustera efter en justering"
>
> "Ojustera"? Jag skulle nog föredra "Återställ" där.
>
>
> [Kleman, Martin X.]  Talar vi ordhantering här så är väl justify inte
> heller bara "justering", då kan det vara "marginaljustering" också.

Jag ändrade till "återställ en justering".
Tack för kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.