Re: gdm2 på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-26 20:00:29

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: daemon/gdm.c:225
> > N msgid ""
> > N "gdm_config_parse: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning "
> > N "it off"
> > N msgstr ""
> > N "gdm_config_parse: XDMCP var påslaget när det inte finns XDMCP-stöd, stänger "
> > N "av det"
> 
> Svenskan blir väl bättre om man skriver "... påslaget men det finns
> inget XDMCP-stöd, ...".

Ok, tack! Ändrat.


> >   #: daemon/gdm.c:782 daemon/gdm.c:867
> >   msgid "Failed to restart self"
> > N msgstr "Misslyckades med att omstarta själv"
> 
> Hellre "... sig själv" (eller "... mig själv", beroende på vem som talar).

Jag kör med "starta om mig själv".


> >   #: daemon/errorgui.c:152
> > N msgid "gdm_error_box: Failed to execute self"
> > N msgstr "gdm_error_box: Misslyckades med att köra sig själv"
> 
> Som här, alltså. :-)

:-)


> >   #: gui/gdmlogin.c:3319
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
> > N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> > N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
> > N msgstr ""
> > N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
> > N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> > N "Starta om gdm-demonen eller starta om datorn."
> 
> Sista meningen skulle kunna förenklas till "Starta om gdm-demonen
> eller datorn."  Eventuellt "... hela datorn."
> 
> Det är en smaksak.

"... starta om gdm-demonen eller datorn" blir det. Tack!


> >   #: gui/gdmconfig-strings.c:196
> > N msgid "Show the Gnome Chooser session, if a session named 'Gnome' is present"
> > N msgstr ""
> > N "Visa Gnome-väljarsessionen om en session med namnet \"Gnome\" inte finns"
> 
> "inte"?  Det står det inte i orginalet.

Ser man på! Fixar.

Du ska ha många tack.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.