gdm2 på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-26 10:37:49

Christian Rose writes:
>   #: daemon/gdm.c:225
> N msgid ""
> N "gdm_config_parse: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support, turning "
> N "it off"
> N msgstr ""
> N "gdm_config_parse: XDMCP var påslaget när det inte finns XDMCP-stöd, stänger "
> N "av det"

Svenskan blir väl bättre om man skriver "... påslaget men det finns
inget XDMCP-stöd, ...".

>   #: daemon/gdm.c:782 daemon/gdm.c:867
>   msgid "Failed to restart self"
> N msgstr "Misslyckades med att omstarta själv"

Hellre "... sig själv" (eller "... mig själv", beroende på vem som talar).

>   #: daemon/errorgui.c:152
> N msgid "gdm_error_box: Failed to execute self"
> N msgstr "gdm_error_box: Misslyckades med att köra sig själv"

Som här, alltså. :-)

>   #: gui/gdmlogin.c:3319
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
> N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
> N msgstr ""
> N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
> N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> N "Starta om gdm-demonen eller starta om datorn."

Sista meningen skulle kunna förenklas till "Starta om gdm-demonen
eller datorn."  Eventuellt "... hela datorn."

Det är en smaksak.

>   #: gui/gdmconfig-strings.c:196
> N msgid "Show the Gnome Chooser session, if a session named 'Gnome' is present"
> N msgstr ""
> N "Visa Gnome-väljarsessionen om en session med namnet \"Gnome\" inte finns"

"inte"?  Det står det inte i orginalet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.