Re: hello igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-24 22:22:38

Göran Uddeborg wrote:
> >   #. --option
> >   #: src/getopt.c:768
> >   #, c-format
> >   msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
> > G msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
> > N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" är okänd\n"
> >
> >   #. +option or -option
> >   #: src/getopt.c:772
> >   #, c-format
> >   msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
> > G msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
> > N msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" är okänd\n"
> 
> Det kanske inte är hela världen i ett program som "hello".  Men
> allmänt tycker jag det är bra att ha de viktiga bitarna antingen i
> början eller slutet som de har på engelska i de här fallen.

I så fall får du klaga på författarna som i de flesta andra meddelanden
hade just denna ordföljd. :)


> Så den här ändringen tycker jag var till det sämre.

Se ovan. Jag gjorde det dels för att jag tycker att denna följd blir mer
naturlig, dels för att så var de andra meddelandena utformade och att
det skulle bli mer konsistent om jag ändrade till samma följd här.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.