gcc

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2001-06-11 23:18:38

Skall man skriva stöder eller stödjer? Här är ett av många exempel:

ISO C89 stödjer inte "long long"
ISO C89 stöder inte "long long"

Här är en annan variant:

stränglängden "%d" är större än den minsta längden "%d" som ISO C%d
kompilatorer behöver stödja

(skall man skriva ISO 89-kompilatorer eller ISO 89 kompilatorer)

-----------------

Gcc 3 släpps på fredag och det är 1000 översatta strängar och 1500 icke
översatta, så det blir nog ingen svensk version (och inget annat språk
heller).  Det har i vart fall gått in fixar att det är möjligt att fixa en
översättning (mer eller mindre) sedan några veckor tillbaka.

--
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.