Re: dia igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-10 01:02:43

On Fri, 8 Jun 2001, Göran Uddeborg wrote:
> "x Point value" blev "x-punktvärde" medan "y Point value" blev
> "y-värde".  Lite inkonsekvent.

Redan åtgärdat.


> De där tomma citationstecknen, de kanske man skulle påpeka för
> författaren.  Det skulle nog varit ett %s emellan dem i x-fallet
> också.

Ja, jag påpekade det tidigare när jag stötte på det, och det har fixats.


> > N msgid "Form Entrance"
> > N msgstr "Formpost"
>
> Entrance, inte entry.  Entrance betyder nog alltid ingång.
> Formuläringång, formulärstart eller något sådant skulle jag tro det
> handlar om.

Okej, ändrar till "Formuläringång".


> >   #: objects/FS/function.c:659
> > N msgid "Inhibit"
> > N msgstr "Ärv"
>
> Du läste nog "inherit".  "Inhibit" betyder ju "hindra".

Det är ändrat till "begränsa" enligt tidigare.


> > N msgid "Steady"
> > N msgstr "Gör stadig"
>
> Eller "stabilisera" om man vill ha ett ensamt ord.

Men då vill jag ha en annan översättning av "stabilize"...


> > N msgid "Add"
> > N msgstr "Addera"
>
> Inte "lägg till"?

Det här handlar ju om funktioner... jag tycker "addera" passar bättre då.
Eller?


> > N msgid "Divide"
> > N msgstr "Dividera"
>
> Inte "dela"?

"Dela" kan man säga ja. Tack!


> > N msgid "Sand"
> > N msgstr "Sandpappra"
>
> Träslöjdsfolk brukar hävda att det heter "slipa".

:)
Jag ändrar till "slipa".


> > N msgid "Diverge"
> > N msgstr "DIvergera"
>
> I:et blev versalt.

Där ser man... Tack!


> > N msgid "Control"
> > N msgstr "Kontrollera"
>
> Eller "styr"?

I så fall vill jag ha en bättre översättning av "steer"...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.