Re: Intergritet mm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-23 17:32:30

Bo Rosen wrote:
> Jag hade alldeles fel.
> Match Rating anger en grad av överensstämmelse efter en sökning.
> 
> Kanske "grad av överenstämmelse"

Varför inte "träffkvalitet" då? Det blir ju ett kvalitetsmått på den
enskilda träffen.


> Match Threshold anger hur känslig sökningen ska vara.
> 
> Kanske "grad av sökkänslighet" eller dyl?

"threshold" brukar översättas med "tröskel". "Träfftröskel?" "Tröskel
för träffar"? "Känslighet" var också bra. "Träffkänslighet"?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.