Re: gdm2 igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-06 23:44:16

Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: daemon/verify-crypt.c:124 daemon/verify-pam.c:224
> > > > #: daemon/verify-shadow.c:131
> > > > msgid "Login disabled"
> > > > msgstr "Kontot är avstängt"
> > >
> > > Det SKULLE också kunna betyda att all inloggning är avstängd.  Typ att
> > > /etc/nologin existerar.  Vet du vilket det är?  Eller vet gdm det?  I
> > > båda fallen så säger ju PAM nej.
> >
> > Jag vet inte vilket det är, men det är nog som du säger. Tycker du jag
> > ska ändra och till vad?
> 
> Ganska ordagrannt skulle man kunna säga "Inloggning avstängt".  Vill
> man vara aningen friare skulle något i stil med "Inloggning ej
> tillåten" kunna fungera.

"Inloggning är inte tillåten" får det bli. Tack!

Ny fil (med sju nya meddelanden dessutom) finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.