Re: gdm2 igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-06 22:21:18

> > > #: daemon/verify-crypt.c:124 daemon/verify-pam.c:224
> > > #: daemon/verify-shadow.c:131
> > > msgid "Login disabled"
> > > msgstr "Kontot är avstängt"
> > 
> > Det SKULLE också kunna betyda att all inloggning är avstängd.  Typ att
> > /etc/nologin existerar.  Vet du vilket det är?  Eller vet gdm det?  I
> > båda fallen så säger ju PAM nej.
> 
> Jag vet inte vilket det är, men det är nog som du säger. Tycker du jag
> ska ändra och till vad?

Ganska ordagrannt skulle man kunna säga "Inloggning avstängt".  Vill
man vara aningen friare skulle något i stil med "Inloggning ej
tillåten" kunna fungera.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.