Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 18:12:06

Mattias Dahlberg wrote:
> > > >#: etc/rc.d/init.d/httpd:146
> > > >N msgid "Apache is running.\n"
> > > >N msgstr "Apache är igång.\n"
> > > >
> > > >"kör" kanske?
> > >
> > > Det här hänger jag inte med??
> > > Kan någon förklara för mig vad är det som "Apache" kör?????
> >
> > Man säger att "ett program kör" när det exekveras. Det avser inte att
> > det transporterar något annat på något sätt, det avser att det håller på
> > att exekveras.
> 
> Vad är det du åsyftar när du skriver "Apache kör"? Att det håller på att
> startas eller att det har startats? Om Apache redan har startats håller jag
> med Faud att "är igång" låter bättre. Om Apache däremot håller på att
> exekveras kan jag tänka mig "körs igång" eller bara "körs". Att bara skriva
> "Apache kör" tycker jag låter vagt.

Jag misstänker att det här är ett av de svar som man kan få när man kör
"/etc/rc.d/init.d/httpd status", och sålunda talar det om om apache är
aktivt på maskinen, och lyssnar och är redo att bearbeta förfrågningar.
Det rapporterar bland annat också vilka aktiva processer som tillhör
apache.
Vad jag menade var att jag tyckte att "Apache körs" var bra. Men "Apache
är igång" är nog lika bra.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.