Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-17 21:56:43

Göran Uddeborg wrote:
> Fuad Sabnovic writes:
> > Här kommer översettningen av Mandrake's initscripts.
> > #
> > # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001
> 
> > "Last-Translator: Fuad Sabanovic <manijak@swipnet.se>\n"
> 
> Vem har gjort det egentligen?  Du eller Christian?

Jag gjorde originalet som finns i Red Hat. Jag rekommenderade
Mandrake-översättarna att använda min översättning som utgångspunkt för
deras anpassning till Mandrake, och det gjorde Fuad också.
Mandrake har lånat översättningssystemet av initscripts från Red Hat,
och eftersom de har egna grejer i sin distribution tillkommer det ju en
del initskript att översätta i Mandrakes version. En hel del har dock
också förblivit likadant.

Men du har rätt, det är kanske lite otydligt i huvudet. Fuads namn ska
nog också finnas med omedelbart under mitt. Vad gäller Last-Translator
är den ju rätt eftersom det är Fuad som senast pillat i
Mandrake-versionen av initscriptsöversättningen.

Visst är det underbart med fri programvara? :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.