Mandrake initscripts

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-17 21:31:10

Fuad Sabnovic writes:
> Här kommer översettningen av Mandrake's initscripts.
> #
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001

> "Last-Translator: Fuad Sabanovic <manijak@swipnet.se>\n"

Vem har gjort det egentligen? Du eller Christian?

> #: etc/rc.d/init.d/autofs:228
> msgid "Giving up on automounter\n"
> msgstr "Avslutar automounter\n"

Det känns som det snarare handlar om ett misslyckande, och då är
kanske

  Ger upp automounter

bättre?

> #: etc/rc.d/init.d/fwctl:38
> msgid "Updating IP packet filters"
> msgstr "Uppdaterar IP paket filtrar"

"filtrar"? Vad sägs om

 Uppdaterar IP-paketfilter

> #: etc/rc.d/init.d/innd:77
> msgid "Restarting INN Service: "
> msgstr "Startar om INN Tjänsten: "

Onödigt med versalt "T" på svenska, och gärna ett bindestreck mellan
INN och tjänsten

> #: etc/rc.d/init.d/proftpd:79
> msgid "Was not suspended "
> msgstr "Var inte utesluten "

Är "utesluten" verkligen en bra översättning av "suspend". Jag
associerar olika, men det kanske bara är jag.

> #: etc/rc.d/init.d/cups:40
> msgid "Stopping CUPS printing system: "
> msgstr "Avslutar CUPS skrivar system: "

Avslutar skrivarsystem CUPS

> #: ../rc.d/init.d/functions:141 ../rc.d/init.d/functions:168
> #, c-format
> msgid "%s: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}\n"
> msgstr "%s: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}\n"

Hmm, "nicenivå". Skall vi kalla det så? Jag kan inte komma ihåg att
vi diskuterat det förut. Någon annan som minns?

> #: etc/rc.d/init.d/named:87
> #, c-format
> msgid "Usage: %s {start|stop|status|restart|cond-restart|reload|probe}\n"
> msgstr "Användning: %s {start|stop|status|restart|condrestart|reload}\n"

Du har tappat strecket i "cond-restart" och missat "probe".

> #: etc/rc.d/init.d/hylafax:98
> msgid "HylaFAX queue manager not started. "
> msgstr "HylaFAX kö hanterare ej startad."

"köhanterare" som ett ord.

> #: ../rc.d/rc.sysinit:314
> msgid "Checking root filesystem"
> msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"

Det där med "diskkvoter" hör nog inte dit. Det är nog själva
filsystemet som kontrolleras, misstänker jag.

> #: etc/rc.d/init.d/rwhod:42
> #, c-format
> msgid "There is no way to reload %s as their isn't any config file.\n"
> msgstr "Det är omöjligt att starta om %s eftersom det fins ingen konfigurations fil.\n"

Det blir nog bättre med "... eftersom det inte finns någon
konfigurationsfil".

> #: etc/rc.d/init.d/rwalld:42
> msgid "There is no way to reload rwalld as their isn't any config file.\n"
> msgstr "Det är omöjligt att starta om rwalld eftersom det fins ingen konfigurations fil.\n"

Samma sak.

> #: etc/rc.d/init.d/proftpd:76
> msgid "Allowing sessions again "
> msgstr "Tillåter sessions igen "

"sessioner"

> #: etc/rc.d/init.d/sshd:40
> msgid "Generating SSH DSA host key: "
> msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH: "

Nej, men DSA.

> #: etc/rc.d/init.d/hylafax:93
> msgid "Starting HylaFAX queue manager: "
> msgstr "Startar HylaFAX kö-hanterare: "

Ingen anledning till bindestreck där. Skriv ihop direkt.

> #: etc/rc.d/init.d/lvs:39
> #, c-format
> msgid "Applying ipvsadm rules from %s: "
> msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler från %s: "

Är det verkligen samma sak? Jag vet inte vad ipvsadm är, men jag
skulle nog använt samma ord på svenska.

> #: etc/rc.d/init.d/isdn4linux:363
> msgid "Stopping iprofd ...\n"
> msgstr "Stoppar $profd ...\n"

Det där dollartecknet ...

> #. NOTE TO TRANSLATORS: This string is diplayed before the loading of the
> #. console font; so for non latin-1 languages it must be written in
> #. ASCII transliteration, or left in English
> #.
> #: ../rc.d/rc.sysinit:45
> msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
> msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."

Hallå där, läs kommentaren!

> #: etc/rc.d/init.d/sshd:42 etc/rc.d/init.d/sshd:45
> msgid "DSA key generation"
> msgstr "DSA nyckel genererande"

Skriv ihop bättre: DSA-nyckelgenererande

> #: etc/rc.d/init.d/gated:44
> msgid "gated done"
> msgstr "färdig"

Namnet saknas.

> #. NOTE TO TRANSLATORS: This string is diplayed before the loading of the
> #. console font; so for non latin-1 languages it must be written in
> #. ASCII transliteration, or left in English
> #.
> #. (the two %s are for ANSI colour codes, leave them)
> #: ../rc.d/rc.sysinit:39 ../rc.d/rc.sysinit:41
> msgid "\t\t\tWelcome to Linux %sMandrake%s"
> msgstr "\t\t\tVälkommen till Linux %sMandrake%s"

Kommentaren igen.

> #: etc/rc.d/init.d/keytable:75
> msgid "The BackSpace key sends: ^?"
> msgstr "Blanksteg sänder: ^?"

Försök igen!

> #: etc/rc.d/init.d/postgresql:65
> msgid "no database files found.\n"
> msgstr "inga databas filer funna.\n"

Skriv ihop: databasfiler

> #: etc/rc.d/init.d/autofs:326
> msgid "Reloading automounter: checking for changes ... \n"
> msgstr "Läser om automonteraren: kontrolerar ändringar ...\n"

Kontrollerar saknar ett "l" igen.

> #: etc/rc.d/init.d/keytable:71
> msgid "The BackSpace key sends: ^H"
> msgstr "Blanksteg sänder: ^H"

Försök igen!

> #: ../rc.d/rc.sysinit:604
> msgid "Checking loopback filesystems"
> msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet"

Det där felplacerade diskkvoter igen.

> #: etc/rc.d/init.d/acon:35
> #, c-format
> msgid "Loading %s console support: "
> msgstr "Läser in %s konsol stöd: "

Det här borde nog skrivas ihop. Men exakt hur beror på vad %s blir.

> #: etc/rc.d/init.d/dhcpd:33
> msgid "Adding local broadcast host route: "
> msgstr "Lägger till lokal värd sändnings led: "

Det skulle inte jag förstå att det handlade om "broadcast".

> #: etc/rc.d/init.d/xntpd:27
> msgid "Syncing time for xntpd. "
> msgstr "Synkroniserings tid för xntpd. "

"Synkroniserar tid för xntpd. "

> #: etc/rc.d/init.d/nfslock:52
> msgid "Shutting down NFS file locking services: \n"
> msgstr "Avslutar NIS-fillåsning tjänster: \n"

fillåsningstjänster

> #: etc/rc.d/init.d/fwctl:21
> msgid "Configuring IP packet filters"
> msgstr "Konfigurerar IP-paket filtrar"

"filtrar" igen.

> #: ../rc.d/rc.sysinit:561
> msgid "Checking filesystems"
> msgstr "Kontrollerar diskkvoter på filsystem"

Det där med "diskkvoter" ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.