links

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-14 22:50:48

Martin =?iso-8859-1?Q?Norb=E4ck?= writes:
> #. T_KEYS_DESC
> msgid "ESC   display menu\n^C, q  quit\n^P, ^N  scroll up, down\n[, ]   scroll left, right\nup, down select link\n->    follow link\n<-    go back\ng    go to url\nG    go to url based on current url\n/    search\n?    search back\nn    find next\nN    find previous\n=    document info\n|    header info\n\\    document source\nd    download"
> msgstr "ESC   visa meny\n^C, q  avsluta\n^P, ^N  bläddra upp/ner\n[, ]   bläddra vänster/höger\nupp,ner välj länk\n->    följ länk\n<-    gå tillbaka\ng    gå till URL\nG    gå till URL baserat på nuvarande URL\n/    sök\n?    sök bakåt\nn    sök nästa\nN    sök föregående\n=    dokumentinformation\n\\    dokumentkällkod\nd    hämta"

"| huvudinformation" saknas i översättningen.

> #. T_CONNECTIONS
> msgid "Connections"
> msgstr "uppkopplingar"

Har du avsiktligt bytt till gemen begynnelsebokstav? Det finns några
liknande exempel nedan. Det är möjligt att du ändrat med avsikt, men
jag tänkte det var bättre att fråga än att eventuellt missa det.

> #. T_LINUX_OR_OS2_FRAMES
> msgid "Linux or OS/2 frames"
> msgstr "Linux eller OS/2-ramar"

Ett bindestreck efter Linux kanske?

> #. T_RETRIES
> msgid "Retries"
> msgstr "Antal försök"

Blir det rätt? Jag skulle ju trott att 
 Retries = Antal försök - 1

> #. T_RECEIVE_TIMEOUT
> msgid "Receive timeout"
> msgstr "För lång väntan vid hämtning"

I övrigt har du använt "hämtning" som en översättning av "download".
Här är det mer generellt. Det kanske minskar risken för missförstånd
om du skriver "mottagning" eller något sådant här.

> #. T_ERROR_DOWNLOADING
> msgid "Error downloading"
> msgstr "Fel vid hämtning av"

Du har kollat att det man hämtar följer direkt efter denna sträng,
antar jag?

> #. T_NAME
> msgid "name"
> msgstr "Namn"
> 
> #. T_VALUE
> msgid "value"
> msgstr "Värde"

Här funderar jag på om det verkligen var meningen med versal
begynnelsebokstav.

> #. T_CODEPAGE
> msgid "Codepage"
> msgstr "teckenuppsättning"

Begynnelsebokstav?

> #. T_IGNORING_SERVER_SETTING
> msgid "ignoring server setting"
> msgstr "Ignorerar serverinställning"

D:o

> #. T_SCREEN
> msgid "Obrazovka"
> msgstr "Skärm"

Vad är det här egentligen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.