chatt (var Re: glossary)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-02 00:24:01

peter karlsson wrote:
> > Men ta först reda på hur många i din omgivning som inte förstår vad
> > "chatt" eller "att chatta" är.
> 
> Min omgivning är nog inte så representativ i sammanhanget (jag bor i
> Oslo)... :)

Okej, men det gör väl inte direkt dina förutsättningar för att ha koll
på vilka uttryck som används på svenska bättre?


> > Jag tycker det här liknar en diskussion där vi diskuterar om "dator"
> > istället ska kallas "beräkningsmaskin"
> 
> "Dator" är ju ett svenskuppfunnet ord för att passa in på sammanhanget,
> och är inarbetat i språket sedan de senaste 30 åren, minst. Varför du
> försöker dra in det i frågan att göra ett korkat inlån förstår jag
> inte. Hade vi, som danskarna, använt "computer" på svenska hade jag
> förstått resonemanget (och jag hade arbetat för att få in ett svenskt
> ord). (Danskarna har förresten ett eget ord, "datamat", men det är
> extremt sällsynt.)

Och jag hävdar att "chatt" och "chatta" är lika inarbetade på svenska.
Här är dock inte tidsperspektivet 30 år, utan kanske snarare 5 år.


> > "Programvara" hade vi då kunnat kalla
> > "beräkningsenhetsinstruktionsschema" för att fortsätta på samma linje,
> 
> Det är inte ord, det där är ordboksdefinitionerna av orden. Några ord
> måste vi ha. I fallet "chat" så säger min ordbok
> 
> *chat* [tSæt] *I* /vb/ /itr/ prata *II* /vb/ /tr/ (sl.), */~ up/* snacka med,
> snacka in sig hos; flirta med *III* /s/ *1* prat, pratande, småprat,
> kallprat; pratstund [/have a nice (cosy) ~/]; */~ show/* (radio el.
> TV.) pratshow (intervju med kändisar) *2* (zool.) stenskvätta

Det jag tycker du gör fel är att du hänger upp dig på vad det engelska
verbet "chat" i allmänna sammanhang betyder. Det är inte det vi
diskuterar. Vi diskuterar vad uttrycket "chat" i Internetsammanhang
betyder, dvs där man utnyttjar en speciell nättjänst för att föra en
konversation i (nästan) realtid.

Det är också två uttryck på engelska - om en webbplats gör reklam för
sig och säger "Come visit our site - we have a new chat" så menar de
inte direkt att "de har ett nytt samtal", de menar att de har en ny
chatt som man kan använda på webbplatsen.

Alltså tycker jag inte ditt exempel med en engelsk-svensk ordbok är
särskilt relevant, speciellt inte om din ordbok inte är ny och även
inkluderar vanlig datorterminologi.


> Alltså har vi redan översatt ordet till svenska, varför det då skall
> lånas in för att beteckna den variant av "chat" som försiggår med
> datorer förstår jag inte.

Ja, vi har redan översatt "chat" och "to chat" till svenska. De svenska
uttrycken är "chatt" och "att chatta" (med två t).

Ur Norstedts svenska ordbok, 1999:

chatt|a [çat'a] verb -ade -at · föra en skriftlig dialog på Internet i
realtid: pojkarna -ade på nätet


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.