Re: evolution igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-25 22:28:59

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: addressbook/contact-editor/contact-editor.glade.h:34
> > N msgid "_This is the mailing address"
> > N msgstr "De_tta är e-postadressen"
> 
> Är du säker? Det är inte postadressen, utan "e"?

Du har en poäng. Jag ändrar för säkerhets skull.


> >  #: calendar/gui/calendar-model.c:1598
> > N msgid "Recurring"
> > N msgstr "Upprepande"
> 
> Handlar det om en händelse i en kalender? Då tycker jag
> "återkommande" passar bättre.

Ja. Tack! Jag ändrar.

Men hur vill du att "recurrence" ska översättas? Det finns också på ett
flertal ställen i samma sammanhang, och där är det översatt med
"upprepning". 


> > N msgid "Reminder of your appointment at "
> > N msgstr "Påminnelse om ditt möte den "
> 
> Visas ett helt datum, eller bara en tid? Det bör översättas olika
> beroende på det?

Ja... det ser definitivt ut som om det bara är ett datum i källkoden, så
jag ersätter "den" med "klockan". Antar att det var något sådant du
menade?


> >  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:2
> > N msgid "Attendee"
> > N msgstr "Närvarande person"
> 
> Vid ett möte? Då kan man väl säga "Deltagare"?

Ok


> >  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:3
> > N msgid "Attendee address"
> > N msgstr "Adress till närvarande person"
> > N
> >  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:4
> > N msgid "Attendees: "
> > N msgstr "Närvarande personer: "
> 
> Motsvarande.

Ja


> >  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:17
> > N msgid "RSVP"
> > N msgstr "RSVP"
> 
> "OSA"?

Ah! Tack ska du ha.


> >  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:106
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Invalid email address trace information:\n"
> > N "%s"
> > N msgstr ""
> > N "Ogiltig spårningsinformation för e-postadress:\n"
> > N "%s"
> 
> Det är väl epostadressen som är ogiltig. Men du har skrivit att det
> är spårningsinformationen.

Hmm, ja... :)
Ändrar till "Spårningsinformation för ogiltig e-postadress:\n"


> >  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:118
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Invalid opaque trace information:\n"
> > N "%s"
> > N msgstr ""
> > N "Ogiltig ogenomskinlig spårningsinformation:\n"
> > N "%s"
> 
> Motsvarande antar jag. Fast jat vet inte exakt vad som menas.

Ändrar här också.


> >  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:130
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Invalid trace information:\n"
> > N "%s"
> > N msgstr ""
> > N "Ogiltig spårningsinformation:\n"
> > N "%s"
> 
> D:o.

Hmm...


> >  #: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:902
> >  #: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:920
> >  #, c-format
> >  msgid "DATA send timed out: message termination: %s: mail not sent"
> > G msgstr "Tidsgränsen för DATA-skickande passerades: %s: brevet skickades inte"
> > N msgstr "DATA-skickande gjorde time-out: %s: brevet skickades inte"
> 
> Du har inte fått med det där med "message termination"? En miss,
> eller var det avsiktligt?

En miss, helt klart. Tack!


> >  #. strptime format for a time of day, in 12-hour format.
> >  #. If it is not appropriate in the locale set to an empty string.
> >  #: e-util/e-time-utils.c:86 e-util/e-time-utils.c:197
> > N msgid "%I:%M:%S %p%n"
> > N msgstr "%I.%M.%S %p%n"
> 
> Har du övervägt det där med "not appropriate in the locale".

Nu har jag (har ersatt det med " "). Tack!


> >  #. strptime format for time of day, without seconds, 12-hour format.
> >  #. If it is is not appropriate in the locale set to an empty string.
> >  #: e-util/e-time-utils.c:93 e-util/e-time-utils.c:204
> > N msgid "%I:%M %p%n"
> > N msgstr "%I.%M %p%n"
> 
> D:o.

Ja.


> >  #: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:785
> > N msgid "Update every "
> > N msgstr "Uppdatera var "
> > N
> >  #: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:793
> >  #: filter/filter-datespec.c:67
> > N msgid "minutes"
> > N msgstr "minuter"
> 
> Jag tror det skall vara "minut" här. På engelska säger man "Update
> every 30 minutes." (plural) men på svenska säger vi "Uppdatera var
> 30:e minut". (singular).

Ja, jag vet. Det var en miss. Tack!


> Det där ":e" antar jag att du inte kan få med utan att orginalet
> skrivs om.

Hoho, ja, det är nog inte mycket att hoppas på.


> > N "places where features are either missing or only half working. If\n"
> > N "you can't figure out how to do something, it's probably because\n"
> > N "there's no way to do it yet! :-)\n"
> 
> > N "finns platser där finesser antingen saknas eller endast fungerar\n"
> > N "delvis. Om du inte kan göra någonting, beror det troligtvis på\n"
> > N "att det inte är implementerat än! :-)\n"
> 
> "Om du inte kan LISTA UT HUR DU SKALL göra någonting ..." vore lite
> mer troget orginalet.

Tack!


> > N "need to warn you that it may: crash, lose your mail, leave stray\n"
> 
> > N "kommer att: krascha, slarva bort din e-post, lämna överblivna\n"
> 
> "kommer att" är något starkare än "may". :-) "kan komma att" kanske?

Bra!

Du ska ha tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/evolution.sv.po


Christian

PS. "The Rock" är hanska bra faktiskt. Utmärkt att titta på medan man
översätter. DS.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.