evolution igen

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-25 20:57:16

>  #: addressbook/contact-editor/contact-editor.glade.h:34
> N msgid "_This is the mailing address"
> N msgstr "De_tta är e-postadressen"

Är du säker? Det är inte postadressen, utan "e"?

>  #: calendar/gui/calendar-model.c:1598
> N msgid "Recurring"
> N msgstr "Upprepande"

Handlar det om en händelse i en kalender? Då tycker jag
"återkommande" passar bättre.

> N msgid "Reminder of your appointment at "
> N msgstr "Påminnelse om ditt möte den "

Visas ett helt datum, eller bara en tid? Det bör översättas olika
beroende på det?

>  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:2
> N msgid "Attendee"
> N msgstr "Närvarande person"

Vid ett möte? Då kan man väl säga "Deltagare"?

>  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:3
> N msgid "Attendee address"
> N msgstr "Adress till närvarande person"
> N 
>  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:4
> N msgid "Attendees: "
> N msgstr "Närvarande personer: "

Motsvarande.

>  #: calendar/gui/e-meeting-dialog.glade.h:17
> N msgid "RSVP"
> N msgstr "RSVP"

"OSA"?

>  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:106
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Invalid email address trace information:\n"
> N "%s"
> N msgstr ""
> N "Ogiltig spårningsinformation för e-postadress:\n"
> N "%s"

Det är väl epostadressen som är ogiltig. Men du har skrivit att det
är spårningsinformationen.

>  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:118
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Invalid opaque trace information:\n"
> N "%s"
> N msgstr ""
> N "Ogiltig ogenomskinlig spårningsinformation:\n"
> N "%s"

Motsvarande antar jag. Fast jat vet inte exakt vad som menas.

>  #: camel/camel-sasl-anonymous.c:130
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Invalid trace information:\n"
> N "%s"
> N msgstr ""
> N "Ogiltig spårningsinformation:\n"
> N "%s"

D:o.

>  #: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:902
>  #: camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:920
>  #, c-format
>  msgid "DATA send timed out: message termination: %s: mail not sent"
> G msgstr "Tidsgränsen för DATA-skickande passerades: %s: brevet skickades inte"
> N msgstr "DATA-skickande gjorde time-out: %s: brevet skickades inte"

Du har inte fått med det där med "message termination"? En miss,
eller var det avsiktligt?

>  #. strptime format for a time of day, in 12-hour format.
>  #. If it is not appropriate in the locale set to an empty string.
>  #: e-util/e-time-utils.c:86 e-util/e-time-utils.c:197
> N msgid "%I:%M:%S %p%n"
> N msgstr "%I.%M.%S %p%n"

Har du övervägt det där med "not appropriate in the locale". 

>  #. strptime format for time of day, without seconds, 12-hour format.
>  #. If it is is not appropriate in the locale set to an empty string.
>  #: e-util/e-time-utils.c:93 e-util/e-time-utils.c:204
> N msgid "%I:%M %p%n"
> N msgstr "%I.%M %p%n"

D:o.

>  #: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:785
> N msgid "Update every "
> N msgstr "Uppdatera var "
> N 
>  #: executive-summary/test-service/rdf-summary.c:793
>  #: filter/filter-datespec.c:67
> N msgid "minutes"
> N msgstr "minuter"

Jag tror det skall vara "minut" här. På engelska säger man "Update
every 30 minutes." (plural) men på svenska säger vi "Uppdatera var
30:e minut". (singular).

Det där ":e" antar jag att du inte kan få med utan att orginalet
skrivs om.

> N "places where features are either missing or only half working. If\n"
> N "you can't figure out how to do something, it's probably because\n"
> N "there's no way to do it yet! :-)\n"

> N "finns platser där finesser antingen saknas eller endast fungerar\n"
> N "delvis. Om du inte kan göra någonting, beror det troligtvis på\n"
> N "att det inte är implementerat än! :-)\n"

"Om du inte kan LISTA UT HUR DU SKALL göra någonting ..." vore lite
mer troget orginalet.

> N "need to warn you that it may: crash, lose your mail, leave stray\n"

> N "kommer att: krascha, slarva bort din e-post, lämna överblivna\n"

"kommer att" är något starkare än "may". :-) "kan komma att" kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.