Re: gnomba

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-16 00:15:31

Göran Uddeborg wrote:
> Christian Rose writes:
> > Vad gör man när man har alldeles för mycket att översätta? Jo, översätter
> > lite till.
> 
> Och nu har jag kommit till den 21 februari i min upphämtning av det
> jag missat ...

Åhå... Jag kom knappt ihåg att jag hade översatt gnomba... ;-)


> > #: src/menu.c:122
> > msgid "(re)_Scan"
> > msgstr "(om)_Skanna"
> 
> Eller kanske "_Skanna (om)"?

Bra, bra! Ändrar.


> > #. ** Scan using Samba's Master Browser concept**
> > #: src/properties.c:480 src/properties.c:516
> > msgid "Scan using SMB protocol"
> > msgstr "Skanna genom att använda SMB-protokollet"
> >
> > #. ** Scan using a WINS server **
> > #: src/properties.c:490
> > msgid "Scan using WINS protocol (not yet implemented)"
> > msgstr "Skanna genom att använda WINS-protokollet (inte implementerat än)"
> 
> "Skanna med SMB-protokollet" kanske räcker?  Och motsvarande för WINS
> i så fall.

Ok!


> > #: src/properties.c:868
> > msgid "Dont ask for authentication if no guest shares"
> > msgstr "Fråga inte efter autentisering om det inte är gästutdelningar"
> 
> " ... om inga gästutdelningar" tycker jag det står på engelska.  (En
> något konstig syntax, det håller jag med om.  Men jag skulle trott att
> det betytt att det inte FINNS gästutdelningar, inte att "det" är EN
> gästutdelning.)

Jo, du har nog helt rätt. Jag ändrar. Tack!


> > #: src/properties.c:1003
> > msgid "Evil 95 workaround (requires root privleges)"
> > msgstr "Ondskefull 95-fix (kräver rooträttigheter)"
> 
> Står bindestrecket rätt?  Det skall inte vara en fix för "ond 95".
> Alltså "Ond-95-fix ..." eller något ditåt.

Ja, det är nog inte fixen som är ond, utan 95... =)
Jag ändrar enligt ditt förslag.

Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.