Re: SMB shares

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-27 00:05:15

Göran Uddeborg wrote:
> > "Shares" är vanligt i UNIX-sammanhang och jag trodde åtminstone att
> > "Utdelningar" var en etablerad översättning; "NFS-utdelning",
> > "SMB-utdelning" etc. Iaf är "utdelning" det jag har använt tidigare.
> 
> "Shares" i UNIX-sammanhang?  Det var något nytt, och jag trodde jag
> hade viss koll på UNIX-världen.  Till skillnad mot Windows.
> 
> När det gäller NFS brukar man normalt tala om "export", inte om
> "share".

Sant. Men "shares" upplever jag används som ett vidare begrepp, som
täcker många olika typer av utdelningar. Ta Ximian Setup Tools som
exempel, där kan man i "Shares" konfigurera både "Exports" och "SMB
Shares".


> Men "SMB-utdelningar" låter ju för all del som en ganska okonstlad
> översättning.

Just.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.