Re: gnomba

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-24 23:01:47

Veronica Loell wrote:
> #: src/menu.c:135
> msgid "_Expand Workgroups"
> msgstr "_Fdll ut arbetsgrupper"
> >>Vppna upp
> 
> #: src/menu.c:135
> msgid "Expand all workgroups"
> msgstr "Fdll ut alla arbetsgrupper"
> >>*se ovan*
> 
> #: src/menu.c:142
> msgid "_Collapse Workgroups"
> msgstr "Fdll _in arbetsgrupper"
> >>Stdng igen
> 
> #: src/menu.c:142
> msgid "Collapse all workgroups"
> msgstr "Fdll in alla arbetsgrupper"
> >>*se ovan*

Mja, jag är osäker. Det här handlar ju om trädmenyer, där man kan fälla
ut resp. in grenar i trädet. Förstås det vad som menas med att "öppna
upp arbetsgrupp"?


> #: src/properties.c:732
> msgid "Silently create non existant mount point directories?"
> msgstr "Skapa icke-existerande monteringspunktkataloger tyst?"
> >> "Skapa icke-existerande monteringspunktkataloger i bakgrunden?"

"I bakgrunden" tycker jag ger sken av att det skulle handla om någon
bakgrundsprocess, medans det här handlar om att man bara inte informerar
om vad man gör. Jag tycker att det finns risk för missförstånd om man
använder "i bakgrunden".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.