Re: modconf i debian

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-24 21:19:13

Mattias Wadenstein wrote:
> Hej, jag blev påhoppad för att göra en snabbfix av debians översättning
> och jag vet om minst en miss jag har gjort. zilch på #swedesex tyckte att
> jag skulle maila det hit så den magiska Någon skulle ta en titt på det och
> se om det var något mer än "Ljukort" som behövde fixas.


Jag tog bara en snabbtitt.


dir_descr_kernel_drivers_char_joystick="Joystick-drivrutiner"

Brukar vi inte säga "styrspak"? Styrspaksdrivrutiner.


dir_descr_kernel_drivers_sound="Ljukort"

Antar att du kände till den redan.


dir_descr_kernel_drivers_video="Videoenheter (t.ex. framebuffers)"
dir_descr_kernel_drivers_video_riva="Riva-videoenheter"

Mer korrekt är väl "grafikenheter", om det nu inte handlar om
videofångarkort som kan agera digital videobandspelare, då det verkligen
är fråga om "video".


dir_descr_kernel_net="Drivrutiner för nätverksfilssytem"
                          ^
system


dir_descr_kernel_arch_i386_kernel="Grunläggande drivrutiner för i386"
                    ^
grundläggande


summary_saa7111="Philips SAA7111A video decoder"
summary_saa7185="Philips SAA7185B video encoder"
summary_smc_ircc="SMC Infrared Communications Controller"
summary_uircc="Sharp Universal Infrared Communications Controller"

Ska inte dessa översättas?


summary_zft_compressor="lzrw3-baserad kompression för ftape"

komprimering istället för kompression?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.