Re: nautilus, del 3 av flera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-20 14:22:48

Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:936
> > > > #, c-format
> > > > msgid "for a total of %ld MB."
> > > > msgstr "totalt %ld MB."
> > > >
> > > > #: components/services/install/nautilus-view/nautilus-service-install-view.c:939
> > > > #, c-format
> > > > msgid "for a total of %ld KB."
> > > > msgstr "totalt %ld kB."
> > >
> > > Hur hamnar det här?  Jag skulle kunna tånka mig att "på totalt ..."
> > > EVENTUELLT vore bättre, beroende på hur sammanhanget ser ut.
> >
> > Det hamnar under utskrifterna "Dessa paket kommer att hämtas och
> > installeras" / "Dessa paket kommer att avinstalleras" osv.
> >
> > Därimellan kommer en utskrift med en lista på en massa paket.
> >
> > Nu när du vet sammanhanget, vad tycker du blir bäst?
> 
> Eftersom det är en lista av paket, inte lista av kB-angivelser tycker
> jag "på totalt" är en aning bättre.  (Jag blir dock inte särskilt
> upprörd om du tycker annorlunda.)

Ok, jag ändrade. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.