nautilus, del 1 av flera

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-02-17 12:34:22

> #: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:3
> msgid ""
> "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
> "look like Nautilus Views"
> msgstr ""
> "Fabrik för objekt som låter vanliga Bonobo-kontroller eller Inbyggbara se ut "
> "som Nautilus-vyer"

Det är "Bonobo-inbyggbara" som avses antar jag. Så då borde det väl
stå "... eller -inyggbara se ..." istället.

> #: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:4
> msgid "Nautilus component adapter factory"
> msgstr "Nautilus-komponentadapterfabriken"

Du vill verkligen ha bestämd form överallt. Varför här? Varför inte

 Nautilus komponentadapterfabrik

> #: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:860
> msgid "Up to Table of Contents"
> msgstr "Upp till Innehållsförteckningen"

Inget versalt "i" i "innehållsförteckningen på svenska, tycker jag.

> #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:1
> msgid "Generic Image Viewer"
> msgstr "Generisk bildvisare"
> 
> #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:2
> msgid "Generic image control factory"
> msgstr "Generisk bildkontrollfabrik"

"Generell" eller "allmän" är kanske vanligare svenska ord.

> #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:4
> msgid "Nautilus Image Viewer"
> msgstr "Nautilus-bildvisaren"
> 
> #: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:5
> msgid "Nautilus Image viewer factory"
> msgstr "Nautilus-bilvisarfabriken"

Här skulle jag också tycka det vore enklare med obestämd form. På det
sättet slipper man också bindestrecket, det blir genitivform av
Nautilus istället. (Som ser likadan ut eftersom ordet redan slutar på
"s".)

> #: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:189
> msgid "You have tried to kill the Content Loser"
> msgstr "Du försökte döda innehållsförloraren"

Vad är en "Content Loser"/"innehållsförlorare" för något? Har du
någon aning?

> #: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:143
> #, c-format
> msgid ""
> "%s\n"
> "\n"
> "Loser sidebar."
> msgstr ""
> "%s\n"
> "\n"
> "Förlorar-sidoraden."

Det är två svenska ord, då behövs inget bindestreck.

> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:333
> msgid "Western"
> msgstr "Västlig"

> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:450
> msgid "Western (IBM-850)"
> msgstr "Västlig (IBM-850)"
> 
> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:451
> msgid "Western (ISO-8859-1)"
> msgstr "Västlig (ISO-8859-1)"
> 
> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:452
> msgid "Western (ISO-8859-15)"
> msgstr "Västlig (ISO-8859-15)"
> 
> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:453
> msgid "Western (MacRoman)"
> msgstr "Västlig (MacRoman)"
> 
> #: components/mozilla/nautilus-mozilla-embed-extensions.cpp:454
> msgid "Western (Windows-1252)"
> msgstr "Västlig (Windows-1252)"

I de här fallen menar man nog snarare "västerländsk".

> #: components/music/mpg123.c:29
> msgid "Country"
> msgstr "Country"

Inte "land" :-) (Apropå ditt brev härmodagen.)

> #: components/music/mpg123.c:29
> msgid "Dance"
> msgstr "Dance"

Fast här kan man väl översätta? "Dansmusik" säger man ju, inte
"dance-musik". Till skillnad mot "Country-musik" alltså.

> #: components/music/mpg123.c:33
> msgid "Alternative"
> msgstr "Alternative"

Det där tycker jag också man brukar se översatt till
"alternativmusik". Eller?

> #: components/music/mpg123.c:39
> msgid "Bass"
> msgstr "Bass"

Är det motsatsen till treble/diskant? I så fall "Bas" på svenska.
Eller finns det en slags musik som kallas "Bass music"?

> #: components/music/mpg123.c:47
> msgid "Cabaret"
> msgstr "Cabaret"

"Kabaret"?

> #: components/music/mpg123.c:58
> msgid "Sonata"
> msgstr "Sonata"

"Sonat"?

> #: components/music/mpg123.c:67
> msgid "Christian Gangsta Rap"
> msgstr "Kristen gangsta rap"

Tänk vilka musiksorter det finns som jag helt missat! :-)

> #: components/music/mpg123.c:68
> msgid "Heavy Metal"
> msgstr "Heavy Metal"
> 
> #: components/music/mpg123.c:68
> msgid "Black Metal"
> msgstr "Black Metal"

Ibland översätts de här uttrycken ordagrannt. Men det är nog
vanligare med de engelska, det är det nog.

> #: components/rpmview/nautilus-rpm-view.c:252
> msgid "Vendor: "
> msgstr "Återförsäljare: "

Eftersom det här handlar om RPM-paket, och det inte alls är säkert att
det handlar om (åter)försäljning, är nog "leverantör" bättre.
"Tillverkare" vore också tänkbart, men det kan kanske förväxlas med
"Packager".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.