Re: switchdesk

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-02-07 00:53:50

Göran Uddeborg wrote:
[...]
> (Hmm, de har "OK" före "ok".  Det stämmer ju inte med Svenska
> språknämndens regler.  Skumt!)

Hmm, har Svenska Akademien en Bugzilla än? =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.