Re: Ny install

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-21 20:30:19

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: ../exception.py:92
> > N msgid ""
> > N "Your system's state has been successfully written to the floppy. Your system "
> > N "will now be reset."
> > N msgstr ""
> > N "Ditt systemtillstånd har skrivits till disketten. Ditt system kommer nu att "
> > N "startas om."
> 
> Är du säker på att "reset" betyder "startas om"?

Ja, tämligen säker. Detta meddelande uppträder när
installationsprogrammet har råkat ut för ett undantagsfel och inte kan
fortsätta. Då får man en möjlighet att spara alla möjliga parametrar
från installationsprogrammet på en diskett så att man kan felrapportera
felet senare, eller få support. Eftersom installationsprogrammet inte
kan fortsätta så startar maskinen sedan om. Men helt säker är jag inte,
vet du något om detta som inte jag vet?


> > N "The following partitions are newly created, but you have chosen not to "
> > N "Följande partitioner har skapats nyligen, men du har valt att inte formatera "
> 
> Jag skulle säga "nyskapade" eller något sådant för att tydligare
> markera att man precis skapat dem. (För det är i det sammanhanget man
> får meddelandet antar jag.)

Ok. Ändrar. Tack!


> > N msgid "Formatting %s filesystem..."
> > N msgstr "Formaterar %s-filsystem..."
> 
> Är %s typen av filsystem? (I så fall är det bra, jag var bara osäker.)

Jag tror det. "Formaterar /usr-filsystem" exempelvis.


> > N msgid "Release Notes"
> > N msgstr "Utgåvenoteringar"
> 
> Hmm, heter det här inget riktigt på svenska. Jag brukar oftast säga
> något skämtsamt som "releasenötter", men vad heter det EGENTLIGEN?

Jag låter det vara "Utgåvenoteringar" - ingen verkar komma på något
bättre. =/


> > G msgstr "Cd-romskivan kunde inte monteras."
> > N msgstr "cdromskivan kunde inte monteras."
> 
> Det är ju en mening, då kan du väl börja med versalt "C".

Ja. Tack!
Det var ett offer för sök-och-ersätt.


> > N "Ta en titt på fellistan (som du hittar på http://www.redhat.com/errata) för "
> 
> Här tycker jag inte det behövs någon parentes.

Jag antar att du vill ha komman istället? Jag ersätter paranteserna med
komman.


> >  #: ../text.py:983
> > N msgid " "
> > N msgstr " "
> 
> Du funderade länge över den, antar jag.

Ja. Livet är fullt av svåra val.


> > N msgid ""
> > N "The file %s cannot be opened. This is due to a missing file, a bad package, "
> > N "or bad media. Press <return> to try again."
> > N msgstr ""
> > N "Filen %s kan inte öppnas. Detta kan bero på att filen saknas, att ett paket "
> > N "saknas, eller felaktigt medium. Tryck <Enter> för att försöka igen."
> 
> Det blev inte riktigt ordagrannt. Det borde stå "... ett felaktigt
> paket, ..." istället för att paketet skulle saknas.

Ja, just det! Tack!


> >  msgid "Space Needed"
> > G msgstr "Utrymme som krävs"
> > N msgstr "Utrymme som behövs"
> 
> Eller kortare "Nödvändigt utrymme".

=)
Tack!


> > N "din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som inte kräver en "
> > N "mus."
> 
> "någon mus" eller bara "mus" istället för "en mus" tycker jag blir mer
> normal svenska.

"inte kräver någon mus" ändrar jag det till. Tack.


> > N "Om du väljer att fortsätta är det VARMT rekommenderat att du skapar en "
> > N "bootdiskett när du efterfrågas detta. Det garanterar att du har en möjlighet "
> 
> "När du efterfrågas detta." Säger man så. Jag skulle föreslå "när du
> frågas om detta".

Okej, jag ändrar.


> >  #: ../iw/timezone_gui.py:214
> >  msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
> > G msgstr "Använd sommartid (bara USA)"
> > N msgstr "Använd sommartid (endast USA)"
> 
> Vet du vad det här egentligen styr? Jag menar, sommartid finns ju
> nästan överallt.

Jag tror du frågade samma sak sist install var uppe för granskning =)
Svaret som jag fick och vidarebefordrade på listan var att detta var ett
alternativ för att få korrekt amerikansk sommartid. Använder man andra
tidszoner får man sommartid automatiskt, och den här inställningen
skulle således inte behövas. Eller något åt det hållet.


> >  msgid "Edit Boot Label Please"
> > G msgstr "Var vänlig och ändra bootetiketten"
> > N msgstr "Var vänlig och redigera bootetiketten"
> 
> När de inte ens på engelska har med ett "please" kan du väl korta bort
> "var vänlig" på svenska.

Har de inte? Läs meningen en gång till =)


> > N "knytits till ext2-partitioner. Ta bort de monteringspunkterna, så kan du "
> 
> "knutits" väl?

Ja. Jag skyller på dialekten =)


> > N msgid "  Mount Point     Device   Requested  Actual     Type"
> > N msgstr "  Monteringspunkt   Enhet   Begärt   Verklig    Typ"
> 
> Jag tycker "faktisk" vore lite bättre än "verklig".

Bra förslag! Jag ändrar på båda ställena (det finns ett meddelande med
bara "Actual" på ett annat ställe i po-filen).


> > N msgid "Device %s does not appear to contain Red Hat CDROM images."
> > N msgstr "Enheten %s ser inte ut att innehålla avbilder av Red Hat-cdromskivor."
> 
> Jag har funderat lite av ditt bruk av "avbild" för "image". Kommer
> det från någon diskussion någonstans, eller har du bestämt det nu.

Det kommer från diskussioner på denna lista och på irc.


> I bland annat det här exemplet tycker jag det det blir konstigt, här
> låter det som om det inte är kopior av Red Hat-skivorna i cd:n. Men
> det menas ju att det inte är Red Hat-skivor, kopior eller inte.
> 
> Jag har inget riktigt bra förslag, men jag tror nog att "bild" vore
> aningen bättre än "avbild".

Jag förstår problemet, men inte hur "bild" i stället för "avbild" skulle
lösa detta?


> > N msgid "Failed to mount disk."
> > N msgstr "Misslyckades med att montera disketten."
> 
> Diskett? Vet du att det är det? Det kan inte vara någon vanlig disk?

Titta på meddelanden runtomkring.
Det handlar om disketter med PCMCIA-drivrutiner: "Please insert your
PCMCIA driver disk into your floppy drive now." och "That floppy does
not look like a Red Hat PCMCIA driver disk." tycker jag ger ganska
kraftiga skäl att misstänka att det handlar om disketter på detta ställe
i källkoden.

Du ska ha tack för hjälpen!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/install.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.