Ny install

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-19 23:00:55

>  #: ../exception.py:92
> N msgid ""
> N "Your system's state has been successfully written to the floppy. Your system "
> N "will now be reset."
> N msgstr ""
> N "Ditt systemtillstånd har skrivits till disketten. Ditt system kommer nu att "
> N "startas om."

Är du säker på att "reset" betyder "startas om"?

> N "The following partitions are newly created, but you have chosen not to "
> N "Följande partitioner har skapats nyligen, men du har valt att inte formatera "

Jag skulle säga "nyskapade" eller något sådant för att tydligare
markera att man precis skapat dem. (För det är i det sammanhanget man
får meddelandet antar jag.)

> N msgid "Formatting %s filesystem..."
> N msgstr "Formaterar %s-filsystem..."

Är %s typen av filsystem? (I så fall är det bra, jag var bara osäker.)

> N msgid "Release Notes"
> N msgstr "Utgåvenoteringar"

Hmm, heter det här inget riktigt på svenska. Jag brukar oftast säga
något skämtsamt som "releasenötter", men vad heter det EGENTLIGEN?

> G msgstr "Cd-romskivan kunde inte monteras."
> N msgstr "cdromskivan kunde inte monteras."

Det är ju en mening, då kan du väl börja med versalt "C".

> N "Ta en titt på fellistan (som du hittar på http://www.redhat.com/errata) för "

Här tycker jag inte det behövs någon parentes.

>  #: ../text.py:983
> N msgid " "
> N msgstr " "

Du funderade länge över den, antar jag.


> N msgid ""
> N "The file %s cannot be opened. This is due to a missing file, a bad package, "
> N "or bad media. Press <return> to try again."
> N msgstr ""
> N "Filen %s kan inte öppnas. Detta kan bero på att filen saknas, att ett paket "
> N "saknas, eller felaktigt medium. Tryck <Enter> för att försöka igen."

Det blev inte riktigt ordagrannt. Det borde stå "... ett felaktigt
paket, ..." istället för att paketet skulle saknas.

>  msgid "Space Needed"
> G msgstr "Utrymme som krävs"
> N msgstr "Utrymme som behövs"

Eller kortare "Nödvändigt utrymme".

> N "din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som inte kräver en "
> N "mus."

"någon mus" eller bara "mus" istället för "en mus" tycker jag blir mer
normal svenska.

> N "Om du väljer att fortsätta är det VARMT rekommenderat att du skapar en "
> N "bootdiskett när du efterfrågas detta. Det garanterar att du har en möjlighet "

"När du efterfrågas detta." Säger man så. Jag skulle föreslå "när du
frågas om detta".

>  #: ../iw/timezone_gui.py:214
>  msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
> G msgstr "Använd sommartid (bara USA)"
> N msgstr "Använd sommartid (endast USA)"

Vet du vad det här egentligen styr? Jag menar, sommartid finns ju
nästan överallt.

>  msgid "Edit Boot Label Please"
> G msgstr "Var vänlig och ändra bootetiketten"
> N msgstr "Var vänlig och redigera bootetiketten"

När de inte ens på engelska har med ett "please" kan du väl korta bort
"var vänlig" på svenska.

> N "knytits till ext2-partitioner. Ta bort de monteringspunkterna, så kan du "

"knutits" väl?

> N msgid "  Mount Point     Device   Requested  Actual     Type"
> N msgstr "  Monteringspunkt   Enhet   Begärt   Verklig    Typ"

Jag tycker "faktisk" vore lite bättre än "verklig".

> N msgid "Device %s does not appear to contain Red Hat CDROM images."
> N msgstr "Enheten %s ser inte ut att innehålla avbilder av Red Hat-cdromskivor."

Jag har funderat lite av ditt bruk av "avbild" för "image". Kommer
det från någon diskussion någonstans, eller har du bestämt det nu. I
bland annat det här exemplet tycker jag det det blir konstigt, här
låter det som om det inte är kopior av Red Hat-skivorna i cd:n. Men
det menas ju att det inte är Red Hat-skivor, kopior eller inte.

Jag har inget riktigt bra förslag, men jag tror nog att "bild" vore
aningen bättre än "avbild".

> N msgid "Failed to mount disk."
> N msgstr "Misslyckades med att montera disketten."

Diskett? Vet du att det är det? Det kan inte vara någon vanlig disk?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.