Re: Uppdaterad ggv

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-15 19:21:23

Christian Rose wrote:
>   #: src/gtkgs.c:894
>   msgid "Broken pipe."
> G msgstr ""
> N msgstr "Avbrutet rör."
> 
> "Brutet rör" kanske?

"Trasigt rör" är kanske bättre än "brutet rör", förresten. Vad tycker
andra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.