Re: Uppdaterad ggv

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-01-15 15:15:21

  #: src/main.c:842
  msgid "_Override Document size"
G msgstr "_Ignorera dokumentets mediatyp"
N msgstr "_Åsidosätt dokumentets mediatyp"

"dokumentstorleken" kanske?


  #: src/mainc:842
  msgid "Override the size of page to use."
G msgstr "Ignorera typen av papper som används."
N msgstr "Åsidosätt typen av papper som används."

s/typen av papper/storleken på pappret/ ?


  #: src/main.c:928
  msgid "_Page Size"
G msgstr ""
N msgstr "Sidstorlek"

Kan man inte slänga in en _ i svenska översättningen också?


  #: src/gtkgs.c:894
  msgid "Broken pipe."
G msgstr ""
N msgstr "Avbrutet rör."


"Brutet rör" kanske?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.