Re: gnome-media

From: Christian Rose (menthos_at_df.lth.se)
Date: 2001-01-10 13:35:56

On Wed, 10 Jan 2001, Martin Norbäck wrote:
> 2001-01-10T01:10:59+0100, Martin Norbäck ->
> > > > > #: gmix/device_labels_linux.h:10
> > > > > msgid "PhoneIn"
> > > > > msgstr "PhonoIn"
> > > > >
> > > > > #: gmix/device_labels_linux.h:10
> > > > > msgid "PhoneOut"
> > > > > msgstr "PhonoUt"
> > > > 
> > > > Är det rätt?  "Phone" skulle jag tolkat som "telephone" medan "phono"
> > > > associerar jag grammofon.  Men jag vet inte precis vad det här
> > > > programmet gör, så jag har lite svårt att avgöra vilket som avses.
> > > 
> > > Programmet gmix är en mixer. Det är alltså en "grammofoningång" det
> > > handlar om här. Betyder detta att du tycker att "PhonoIn"/"PhonoUt" är
> > > ok?
> > 
> > Men den engelska strängen är ju Phone, inte Phono. Det finns ju ljudkort
> > med telefoningång också, förmodligen är det en sån som avses. (Annars
> > bör man ju rapportera ett fel i originaltexten. Tele in och tele ut
> > föreslår jag.
> 
> Jag har kollat upp det mer noggrannt nu.
> På mitt kort (Soundblaster Live!) så är PhoneIn och PhoneOut kopplade
> till en analog mono in/utgång på kortet som man kan använda som
> telefonsvarare.
> 
> Så det är inte fråga om nån phono-ingång (förstärkande ingång).

Gött jobbat norpan. Jag ska försöka fixa det så fort jag har möjlighet
(har dock tenta imorgon, så är kanske begränsat med möjlighet).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.