gnome-media

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-01-04 22:45:26

> # Copyright (C) 1998-2001 Free Software Foundation, Inc.

©

:-)

> #: gmix/device_labels_linux.h:8
> msgid "IGain"
> msgstr "IGain"

Detta heter inget på svenska? (JAG vet inte, jag bara frågar.)

> #: gmix/device_labels_linux.h:9
> msgid "Digital1"
> msgstr "DIgital1"

Du har fått "i" versalt.

> #: gmix/device_labels_linux.h:10
> msgid "PhoneIn"
> msgstr "PhonoIn"
> 
> #: gmix/device_labels_linux.h:10
> msgid "PhoneOut"
> msgstr "PhonoUt"

Är det rätt? "Phone" skulle jag tolkat som "telephone" medan "phono"
associerar jag grammofon. Men jag vet inte precis vad det här
programmet gör, så jag har lite svårt att avgöra vilket som avses.

> msgid "initialise the mixer(s) from stored configuration and exit"
> msgstr "initiera mixrarna från sparade inställningar och avsluta"

Är normalfallet en eller flera mixrar? Om det är en så kanske man bör
skriva så att det fallet blir det naturliga. "... mixern (mixrarna)
..." till exempel.

> msgid "Error saving sound file"
> msgstr "Fel vid sparning av ljudfil"

"Sparning" låter konstigt. Det kanske även vore rätt med "Fel när
ljudfil sparades" (eller "skulle sparas"). Det är en viss
nyansskillnad, men det kanske fortfarande är rätt.

> msgid "File not saved. Do you want to save it?"
> msgstr "Filen inte sparad. Vill du spara den?"

Här skulle jag vilja ha in ett "är" efter "Filen".

> msgid ""
> "Sounddevice not ready! Please check that there isn't\n"
> "another program running that's using the sounddevice."
> msgstr ""
> "Ljudenheten är upptagen! Var vänlig och kontrollera att inte\n"
> "ett annat program är igång som blockerar ljudenheten."

"Not ready" och "upptagen" är inte riktigt samma sak. Om det kan vara
fler anledningar till att enheten är "not ready" så kanske
översättningen inte är så bra. Att den inte finns med i kärnans
konfiguration till exempel. Om det är enda anledningen till det här
felmeddelandet så är det däremot utmärkt.

> msgid "Stop playing/recording"
> msgstr "Sluta spela upp/spela in"

Eller enklare "Sluta spela upp/in"

> msgid "Forever"
> msgstr "För alltid"

Jag skulle nog sagt "evigt", om det här hör ihop med "repetera" ovan.
Men det är en smaksak.

> msgid ""
> "GTCD is the Gnome CD player application. Includes CDDB support. Please see "
> "the 'Thanks' file included with the distribution for more credits."
> msgstr ""
> "GTCD är ett CD-spelarprogram för Gnome. Innehåller CDDB-stöd. För "
> "information om de som hjälpt till med programmet kan du titta i filen "
> "\"Thanks\" i källkodsdistributionen."

I den engelska är GTCD CD-spelarprogrammET. I översättningen ETT
CD-spelarprogram.

> #: tcd/gtcd.c:59
> msgid "trk-e"
> msgstr "trk-e"

Öh? Vad är det? Är "trk" en förkortning av "track", som i så fall
kanske skulle översättas till "spr" (om det nu skall vara tre
bokstäver)?

> #: tcd/gtcd.c:60
> msgid "trk-r"
> msgstr "trk-r"
> 
> #: tcd/gtcd.c:61
> msgid "dsc-e"
> msgstr "dsc-e"
> 
> #: tcd/gtcd.c:62
> msgid "dsc-r"
> msgstr "dsc-r"

D:o.

> msgid "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-*-*"
> msgstr "-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-*-*"

Hmm. Vore det korrekt att byta ut de två sista stjärnorna mot
iso8859-1?

> msgid "Trk"
> msgstr "Spår"

Aha?!? Det måste inte vara just tre tecken här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.