gtk+licq

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-01-08 16:41:14

Hej!

Jag har gjort en svensk översättning till gtk+licq (http://gtk.licq.org/), 
som är en modul till licq (http://www.licq.org/).

Bifogar filen. Som vanligt vill jag ha kommentarer på översättningen. :)

(Till författarna: varför ligger inte modulen i licq:s cvs?)

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
<!-- If your reader parses HTML you won't see this, you stupid, ugly person -->
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.