Re: Ny Xconfigurator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-30 00:10:43

Christian Rose wrote:

> Jag gör som så att jag ändrar till "synkronisera" och 
> "synkroniseringsfrekvens" genomgående. Därmed inte sagt att jag gärna 
> hör fler synpunkter. Det här är lite knepigt att få rätt.

Det blev för långt på ett ställe, så jag ändrar inte just där. Stället 
jag talar om är:

#: ../Xconfigurator.c:1246
msgid "Monitor Name     :"
msgstr "Bildskärmsmodell     :"

#: ../Xconfigurator.c:1249
msgid "Horizontal Sync Range:"
msgstr "Horisontellt synkintervall:"

#: ../Xconfigurator.c:1252
msgid "Vertical Sync Range :"
msgstr "Vertikalt synkintervall  :"

På alla andra ställen har jag ändrat till "synkronisering".
Jag har även ändrat "Bildskärmsnamn" till "Bildskärmsmodell" ovan, per 
rekommendation från rhult (Richard Hult) och Fot (Magnus Jonsson). Tack.


> Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/Xconfigurator.sv.po

Detta gäller fortfarande.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.